Les 1+2:NATUUR
 
 
  
 
 
In this lesson you will learn:
* to talk about the natural world
* to use verbs in past perfect tense
* all about Dutch agriculture policy and milk export
* how to withdraw your subscription to a product or company in The Netherlands
* how to express your opinion on various subjects
 
 
 
Les 1:
To download the homeworkfile of this lesson, click HERE.
 
 
 
TEKST 1
 
a) Luister naar de tekst
 
For the best sound quality, I recommend to use headphones.
 
 
Bijzondere vreemdeling (special stranger)
 


 
Amber Weet je nog, toen het vorig jaar zo sneeuwde?
Ben Ja, het was koud.
Amber Ik deed 's-ochtends de deur open en zag sporen in mijn tuin.
Ben Sporen? Hoezo?
Amber Eerst dacht ik dat er iemand langs was geweest, maar ik had de vorige avond geen visite gehad.
Ben Wat was het dan wel?
Amber Aan de sporen zag je dat er iemand door de tuin had gelopen. Een dier.
Ben Wat voor beest denk je dat het was?
Amber
Groter dan een konijn of kat, maar kleiner dan een hond.
Misschien was het wel een vos.
Ben
Dat zou kunnen.
Ze zijn heel schuw, dus laten zich zelden overdag zien
 
 
b) Zeg mij na
 
 

 
 
 
 
Woordenlijst 1.1
 
 


de natuur - natural world
bijzonder(e) - special,
de vreemdeling - stranger
Weet je nog? - Do you remember? Do you still know?
weten - to remember
vorig jaar - last year
het sneeuwde (sneeuwen) - there was snow
ik deed (doen) - I did (to do)
ik deed open (open doen) - I opened (to open)
's-ochtends - in the morning
's-middags - in the afternoon
's-avonds - in the evening
ik zag (zien) - I saw (to see)
het spoor - trace, footprint (also: track, railway)
de tuin - garden
 
 
hoezo? - how come? what do you mean? why? what for?
eerst - first
ik dacht (denken) - I thought (to think)
iemand - someone, somebody
langsgaan - to pass by, to drop by
ik ben langsgeweest - I passed by
de visite - visit
 

Wat was het dan wel? - What was it then?
het dier, het beest - animal
groter dan - bigger than
kleiner dan - smaller than
het konijn - rabbit
de kat - cat
 
 
misschien - maybe, perhaps
de vos - fox
Dat zou kunnen - That could be possible
kunnen - to can, to be possible
heel - very
schuw - shy, timid, afraid
zich laten zien - to show himself
zelden - almost never, seldom, rarely
overdag - by day, during the day
 
 
 
 
c) Lees met me mee en zeg de woorden op plaats van de puntjes.
 
 

 
 
Amber Weet je nog, ... het vorig jaar zo sneeuwde?
Ben Ja, het ... koud.
Amber Ik deed 's-ochtends de deur open en ... sporen in mijn tuin.
Ben Sporen? ... ?
Amber Eerst dacht ik dat er iemand langs was geweest, maar ik had de vorige avond geen ... gehad.
Ben Wat was het dan wel?
Amber Aan de sporen zag je dat er iemand door de tuin had gelopen. Een ... .
Ben Wat voor beest ... je dat het was?
Amber
Groter dan een konijn of kat, maar ... dan een hond.
Misschien was het wel een vos.
Ben
Dat ... kunnen.
Ze zijn heel schuw, dus laten zich zelden overdag ... .
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 1.1
 
INSTRUCTION ABOUT HOW TO SEND ME HOMEWORK:
Download the homework-file of this lesson. (or copy paste this excercise in a word or text-file)
Save it and send it as attachment by email to: manon@nederlandslerenbijmanon.nl 
 
 
Schrijf de woorden op die u hoort:
 
 

 
1. .....................
2. .....................
3. .....................
4. .....................
5. .....................
6. .....................
7. .....................
8. .....................
9. .....................
10. ...................
 
 
 
 
Huiswerk oefening 1.2
 
Herhaal Werkwoorden (verbs), klik op deze Nederlandse-Grammatica-Afkijkkaarten  (these quick reference cards I will send you by mail as well):
YOU WANT EVERYTHING IN 1 LOOK? :  DOWNLOAD 4 QUICK DUTCH GRAMMAR FLASHCARDS OF ALL GRAMMAR.
 
 
 
Huiswerk oefening 1.3
 
Vul de tegenwoordige tijd in: (fill in verbs in present tense)
 
voorbeeld
De vos ... schuw (zijn) - De vos is schuw.
 
1. Het ... . (sneeuwen)
2. Het ... koud. (zijn)
3. Ik ... visite. (hebben)
4. Ik ... dat er iemand door de sneeuw heeft gelopen. (denken)
5. Aan de sporen ... je dat er iemand heeft gelopen. (zien)
6. Misschien ... het een konijn? (zijn)
7. Dat ... . (kunnen)
 
 
Huiswerk oefening 1.4
 
Vul de onvoltooid verleden tijd in: (fill in verbs in imperfect tense)
 
voorbeeld
De vos ... schuw (zijn) - De vos was schuw.
 
1. Het ... . (sneeuwen)
2. Het ... koud. (zijn)
3. Ik ... visite. (hebben)
4. Ik ... dat er iemand door de sneeuw heeft gelopen. (denken)
5. Aan de sporen ... je dat er iemand heeft gelopen. (zien)
6. Misschien ... het een konijn? (zijn)
7. Dat ... . (kunnen)
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 1.5
 
Vul de voltooid tegenwoordige tijd in: (fill in verbs in perfect tense)
 
voorbeeld
De vos ... schuw (zijn) - De vos is schuw geweest.
 
1. Het ... ... . (sneeuwen)
2. Het ... koud ... . (zijn)
3. Ik ... visite ... . (hebben)
4. Ik ... ... dat er iemand door de sneeuw heeft gelopen. (denken)
5. Aan de sporen ... je ... dat er iemand heeft gelopen. (zien)
6. Misschien ... het een konijn ... ? (zijn)
 
 
 
Huiswerk oefening 1.6
 
Vul de tegenwoordige toekomstige tijd in: (fill in verbs in future tense)
 
Extra uitleg
You can compare 'zullen' with the english 'will' or 'shall'.
Shall is a bit more official (You shall not kill, We shall overcome, etc.). Will is 'going to'.
So, for 'ik zal een ijsje eten' probably the best translation is 'I'm going to eat ice-cream' or 'I will eat some icecream'.
For 'Ik zal overleven', you probably use: 'I shall survive', but also 'I will survive' is possible. It depends on the context.
 
 
voorbeeld
De vos ... schuw (zijn) - De vos zal schuw zijn.
 
1. Het ... ... . (sneeuwen)
2. Het ... koud ... . (zijn)
3. Ik ... visite ... . (hebben)
4. Ik ... ... dat er iemand door de sneeuw heeft gelopen. (denken)
5. Aan de sporen ... je ... dat er iemand heeft gelopen. (zien)
6. Misschien ... het een konijn ... ? (zijn)
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 1.7
 
Vul de toekomstige verleden tijd in: (fill in verbs in future past tense)
 
voorbeeld
De vos ... schuw (zijn) - De vos zou schuw zijn.
 
1. Het ... ... . (sneeuwen)
2. Het ... koud ... . (zijn)
3. Ik ... visite ... . (hebben)
4. Ik ... ... dat er iemand door de sneeuw heeft gelopen. (denken)
5. Aan de sporen ... je ... dat er iemand heeft gelopen. (zien)
6. Misschien ... het een konijn ... ? (zijn)
 
 
 
Extra uitleg
 
Werkwoorden: voltooid verleden tijd
(Verbs: past perfect)
 
Aan de sporen zag je dat er iemand door de sneeuw had gelopen.
 
 

 
werken slagen
ik had gewerkt was geslaagd
jij u had gewerkt was geslaagd
hij zij het had gewerkt was geslaagd
wij hadden gewerkt waren geslaagd
jullie hadden gewerkt waren geslaagd
zij hadden gewerkt waren geslaagd
 
 
 
 
 
Je gebruikt de voltooid verleden tijd: (You use perfect pas tense, for:)
 

 
* voor een handeling of situatie, die voor een andere handeling of situatie in het verleden heeft plaatsgevonden. De beide handelingen staan met elkaar in relatie. (for an action or situation that occurred before another action or situation in het past. Both actions are related.)
 
- Voor de film uitkwam, was er al veel over gepraat.
(Before the movie came out, people already talked a lot about it)
 
- Ik vond het een beetje eng dat ik een hond kreeg, want ik had nog nooit voor een hond gezorgd.
(I was a bit concerned when I got a dog, because I never had taken care of a dog before.)
 
 
 
* in de bijzin, als in de hoofdzin een onvoltooid verleden tijd staat. (in the subordinate sentence, if the main sentence has a past tense.)
 
- Ik dacht dat hij langs was geweest.
(I thought he had dropped by.)
- Aan de sporen zag je dat er iemand door de sneeuw had gelopen.
(By the footprints you could see someone had walked through the snow.)

 
 
 
 
 
 
 
The 'STAM'  (= the vreb used for the person 'ik')
 
 
In Dutch grammar you will hear the word 'stam' a lot.

STAM = the verb you use for the person 'ik'.
 
lopen: ik LOOP:  LOOP is the 'stam'
 
 
 
Hoe wordt de voltooid verleden tijd gevormd? (how is the past perfect built up?)
 

hadden / waren + ge STAM t  (Ik had deze sticker opgeplakt.)
hadden / waren + ge STAM d (Jullie hadden haar omhelsd.)
 
 
opplakken - to stick
omhelsen - to hug, to embrace
 
Let op: sterke en onregelmatige werkwoorden kunnen een ander voltooid deelwoord hebben.
(Remember: strong and irregular verbs can have different past participles.)
 
Hij had met hem gevochten.
Zij waren naar Italië geweest.
 
vechten - to fight
 
 
 
Huiswerk oefening 1.8
Vul de voltooid verleden tijd in: (fill in verbs in past perfect tense)
 
Voorbeeld:
Het ... ... . (sneeuwen) - Het had gesneeuwd.
 
1. Ik ... ... . (werken)
2. Jij ... ... . (lopen)
3. Hij ... ... . (zwemmen)
4. Wij ... ... . (wachten)
5. Jullie ... ... . (zijn)
6. Zij ... ... . (eten)
 
 
 

 
Huiswerk oefening 1.9
 
Vul de voltooid verleden tijd in: (fill in verbs in past perfect tense)
 
voorbeeld
De vos ... schuw (zijn) - De vos was schuw geweest.
 
1. Het ... ... . (sneeuwen)
2. Het ... koud ... . (zijn)
3. Aan de sporen ... je ... dat er iemand heeft gelopen. (zien)
4. Misschien ... het een konijn ... ? (zijn)
5. Het ... ... . (kunnen)
 
 
 
 
 
SUMMARY:
 
 
 
 
ik had gezwommen
ik zwom
ik heb gezwommen
ik zwem
past perfect
past imperfect
present perfect
present continuous
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO 1
 

a) Kijk en luister 3 keer naar dit filmpje
 
Vos vangt ganzen
 

 
 
b) Zeg mij na
 
 

 
 
c)Lees hier de tekst en kijk of u alle woorden goed verstaan had.
 
 
 
Vos vangt ganzen
 

Vossen jagen vooral 's-nachts.
Maar in de Oostvaardersplassen jagen ze ook overdag.
Dat komt omdat in de Oostvaardersplassen niet op ze wordt gejaagd.
 
Vossen zijn echte opportunisten: ze pakken wat ze pakken kunnen.
In de winter schakelen ze over naar aas, terwijl ze in de lente... vooral jonge dieren proberen te vangen.
 
Tijdens de jacht besluipt de vos zijn prooi. Laag op de grond kan zijn prooi hem niet zien.
Als de prooi dicht genoeg genaderd is, rent hij er op af.
Met een topsnelheid van 60 kilometer per uur, vangt hij zijn prooi.
 
In een grote groep, zoals grauwe ganzen, kan hij meerdere jongen ineens aan.
Dit kost hem minder energie, dan steeds weer opnieuw te moeten aanvallen.
Na de vangst, neemt hij de prooien mee en soms begraaft hij er een deel van, zodat hij later ook nog wat te eten heeft.
 
De Nieuwe Wildernis, grote natuur in een klein land.
 
 
 
Woordenlijst 1.2
 

 
vangen - to catch
de gans, de ganzen - goose
jagen - to hunt
vooral - mostly, especially
Oostvaardersplassen - a wildlife-preserved in The Netherlands
Dat komt omdat ... - This is the case, because...
echt(e) - real
de opportunist - opportunist
pakken - to get, to grab, to cath
overschakelen - to switch
Ik schakel over op een ander dieet - I'm changing diet
het aas - bait, carcass, carrion
terwijl - while
proberen - to try
tijdens - during
besluipen - to sneak up on, to creep up on, to crawl up on, to stalk
laag - low
de grond - floor, soil, land, ground, bottom
de prooi - prey
dicht genoeg - close enough
naderen - to approach
rennen - to run
er op af rennen - to runto it
de topsnelheid - top speed
 

de groep - group
de Grauwe Gans - Goose species: the grey goose
grauw - grey, rabble
kan (kunnen) - to can, to be able to
meerdere - more
het jong - baby-animal
ineens / in 1 keer - at once, simultaneously
aankunnen - to handle, to be able to cope with, to take
kosten - to cost
minder dan - less than
steeds weer - over and over again
 
 

Huiswerk oefening 1.10

Beantwoord onderstaande vragen:
1) Waarom jagen vossen in de Oostvaardersplassen ook overdag?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2) Hoe vangt een vos zijn prooi?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3) Wat doet de vos, als hij meerdere jongen heeft gevangen?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 
 
 


 

Huiswerk oefening 1.11
 
 


Planten en dieren in Nederland

Welke plant- en diersoorten heeft u al gezien in Nederland?
......................................
......................................
......................................
......................................
Kies er 1 uit en beschrijf hoe deze eruitziet en waar u deze heeft gezien:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

 
 
 
 
Woordenlijst 1.3
 
 


de plant - plant
het dier - animal
 
 
 
de soort - kind, species
de diersoort - animal species
al - already
zien - to see
uitkiezen - to pick, to choose
er uit kiezen - to pick one, to choose one
beschrijven - to describe
eruitzien - to look
deze - this (one)


 


VIDEO 2
 
 
a) Bekijk en luister eerst deze Woordenlijst 1.4
 
 

Oostvaardersplassen - a nature reserve, approx. 30 kilometre from Amsterdam
 
 
het Baardmannetje - a small singing-bird
de IJsvogel - halcyon, king fisher
het vogeltje - little bird
de vogel - bird
voldoende - sufficient, enough
zich tegoed doen - to enjoy, to get themselves something nice
overvloedig - plentiful, abundant
aanwezig - present
in de vorm van - as, in the shape of
het insect - insect, bug
het riet - reed, cane, bamboo
het moeras - swamp
het riet-moeras - swamp containing lots of reed
vol zitten met ... - to contain lots of ...
er iets op vinden - to find a solution for something
omschakelen - switch
het dieet - diet
de zaden (plural) - seeds
het zaadje - seed
 
 
b) Bekijk en luister dit filmpje:
 
Een ander dieet ja of nee?
 
 
 
c) Luister nu nogmaals naar het filmpje en lees mee:
 
In de zomer is er voldoende eten te vinden in de Oostvaardersplassen.
IJsvogels doen zich tegoed aan de overvloedige aanwezige vis.
 
Het Baardmannetje heeft voldoende eten in de vorm van insecten.
Het riet-moeras zit vol met kleine diertjes.
Maar in de winter is er niet zoveel te eten.
Er zijn geen insecten voor de Baardmannetjes.
 
Gelukkig heeft hij daar iets op gevonden.
Baardmannetjes voeden zich in de winter met ander eten dan in de zomer.
Ze schakelen hun dieet om, van insecten naar zaden.
Uit de rietpluimen, halen ze zaden.
En in die zaden, zit voldoende energie, om de winter door te komen.
 
Het IJsvogeltje is zo gespecialiseerd in het vangen van vis, dat hij moeilijk kan overschakelen op ander voedsel.
Deze specialisatie is een voordeel in de zomer, maar een nadeel in een strenge winter.
 

 
 
Vogeltjes in Nederland:
Een ander dieet ja of nee?
 
Huiswerk oefening 1.12
 
Schrijf alle werkwoorden op uit het filmpje:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Kies er 3 en geef het voltooid deelwoord:
Bijv. De vogel eet vis. De vogel heeft vis gegeten.
1. .................. ......................................
2. .................. ......................................
3. .................. ......................................
Huiswerk oefening 1.13
 
Beantwoord onderstaande vragen:
1) Wat eet het baardmannetje in de zomer en wat in de winter?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2) Wat eet de ijsvogel in de zomer en wat in de winter?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
 
 
WEBCAM CHAT SESSION 1:
 
1) Vertel me hoe de vos jaagt.
2) Vertel me over het voedsel van de IJsvogel en Baardmannetjes.
3) Geef me alle vormen van de werkwoorden hebben, zijn en maken.
 
4) Kies een plant(en) of dier(en) en vertel me erover (10 minuten).
 
 
 
 
Les 2:
To download the homeworkfile of this lesson, click HERE. 
 

Huiswerk oefening 2.1
 
Geef alle personen en alle tijden van zijn, hebben en gaan
 
 
PRESENT zijn hebben gaan
ik ik ben ik heb ik ga
jij jij ...
hij zij het
wij
jullie
zij
 
 
IMPERFECT zijn hebben gaan
ik ik was ik had ik ging
jij jij ...
hij zij het
wij
jullie
zij
 
 
PERFECT zijn hebben gaan
ik ik ben geweest ik heb gehad ik ben gegaan
jij jij ...
hij zij het
wij
jullie
zij
 
 
PAST PERFECT zijn hebben gaan
ik ik was geweest ik had gehad ik was gegaan
jij jij ...
hij zij het
wij
jullie
zij
 
FUTURE zijn hebben gaan
ik ik zal zijn ik zal hebben ik zal gaan
jij jij ...
hij zij het
wij
jullie
zij
 
Great job! Let's move on to the next excercises.
 
 


Huiswerk oefening 2.2
Seasons
 
De lente is een mooi seizoen.
Wat is uw favoriete seizoen en waarom?
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................


 
 

Huiswerk oefening 2.3
 
Planeet aarde (planet earth)
 
 
Welke natuur op aarde vindt u het mooist? (Bijv. Amazone gebied, woestijn, Noord-Europees bos, enzovoorts)
Waarom?
(Which type of nature reserve you like most? (e.g. Amazon rainforest, desert, North-european forests, and so on.
Why?)
 
* Van de natuur op aarde vind ik ..................................het mooist.
..................is het mooiste natuurgebied, omdat....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 2
 
Landbouw
 
bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157322/economie/item/1009031/de-nederlandse-landbouw/
 

a) Luister naar de tekst
 


 

De Nederlandse landbouw: Uitgemolken of aanpoten?

Het aantal koeien in de wei wordt steeds minder.
Daarom is het gerechtvaardigd de vraag te stellen of de boer in Nederland nog bestaansrecht heeft.
En zo ja, op welke wijze?
Melk is een product dat we dagelijks gebruiken.
Binnen de bedrijfskolom speelt de zuivelindustrie een belangrijke rol.

Maar ook de overheid heeft een stem van formaat. Veel regels over de landbouw worden bepaald op Europees niveau.
Deze regels gaan de komende jaren veranderen.
Vandaar dat de boeren verder kijken dan hun traditionele werkzaamheden. Dat biedt kansen om te blijven bestaan.
 
Dit gebeurt niet meer. Tegenwoordig worden koeien met een robot gemolken.
 
 
 

 
Overschotten

Van oudsher was het landbouwbeleid gericht op het veiligstellen van de voedselvoorziening binnen de EU.
Daarom werd in de zestiger jaren een garantieprijzensysteem ingevoerd.
Het doel van dit systeem was de productiviteit verhogen.
Het gevolg was echter dat de boeren overschotten gingen produceren.


Garantieprijzen

Het systeem van garantieprijzen werkt als volgt:
Bij een te lage marktprijs wordt een wettelijke bodemprijs vastgesteld.
Indien er een bodemprijs geldt, dan krijgen de boeren een hogere prijs dan op de vrije markt.
 
Bij een minimumprijs is de totale aangeboden hoeveelheid groter dan de totale gevraagde hoeveelheid.
Er ontstaat dan een aanbodoverschot. Om de markt op te ruimen, koopt de overheid het overschot op.
 
Deze overschotten worden vervolgens gedumpt op de wereldmarkt.
Op deze laatste manier wordt nog wat van de kosten terugverdiend.


Hervorming

Dit massaal dumpen leidde in de jaren 80 van de vorige eeuw tot handelsconflicten.
Het protest tegen de bescherming van de boeren nam toe.
Dit gebeurde ook vanuit de derde wereld.
 
Mede daarom werd de landbouw vanaf 1994 meegenomen in de WTO-afspraken.
Daarnaast ging men binnen de EU anders denken.
Er waren grote problemen met de stijgende kosten, onevenwichtige prijsverhoudingen en overschotten.
Dit leidde tot een hervormingsbeleid.
 
 

 

Verhoging productie

De Nederlandse landbouw levert 10% van het aantal banen en 10% van het nationaal inkomen (2005) van Nederland.
Vroeger werd de landbouw in Nederland bedreven op kleine bedrijfjes.
De overschotten werden verkocht op de lokale markt.
 
Nu is dat anders. Na WO II moest de productie omhoog.
Dit kon door mechanisatie, intensivering en schaalvergroting. Dit proces is nog steeds gaande.


Stal

Binnen de landbouw leveren de melkveehouders 30 % van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid.
Nederland telt 22.000 melkveehouderijbedrijven.

De bedrijven tellen gemiddeld 60 melkkoeien. Bij bedrijven met 100 of meer koeien (10%) blijven de koeien
zomer en winter op stal. Zal dit gemeengoed worden?
Daarnaast zie je dat boeren worden verdrongen naar het noorden van het land of een uitweg zoeken naar het buitenland.
 
Het goede inkomen van de melkboeren staat onder druk.
 


Export

Nederland is afhankelijk van de export. Zestig procent van alle melkproductie gaat het land uit.
De internationaal opererende zuivelindustrie is zich aan het concentreren.
Om tegendruk te bieden, wordt ingezet op innovatie.
Voor de melkboeren gelden steeds strengere milieueisen.
 
 

Woordenlijst 2.1
 

 
de landbouw - agriculture, farming
uitmelken - to exploit, to utilize
aanpoten - to work hard
de melk - milk
de poot - paw, leg, foot (of an animal)
de koe - cow
de wei - meadow
 
 
rechtvaardigen - to justify
gerechtvaardigd - justified
de vraag stellen - to ask te question
de boer - farmer
het bestaansrecht - right of existence, right not to be denied
de wijze - way, method
het product - product
dagelijks - on a daily basis
gebruiken - to use
bedrijfskolom - chain of companies interconnected, from farmer to factory, to supplier to consumer
de zuivel industrie - dairy industry
een rol spelen in ... - to take part in, to play a role
de overheid - government
de stem - voice, vote
 
 

van formaat - outstanding, considerable, remarkable
het formaat - size, measure, shape
bepalen - determine, decide
het niveau - level
traditioneel, traditionele - traditional
de werkzaamheden (plural) - activities
kansen bieden - to offer opportunities
gebeuren - to happen
tegenwoordig - nowadays
de robot - robot
melken - to milk
het overschot - surplus
van oudsher - always, traditionally, in the past
het beleid - policy
gericht op - focused on
veiligstellen - to secure
de voorziening - supply, facility, equipment
de zestiger jaren - the 60's (the years 1960 - 1970)
de garantie - guarantee, warrant, assurance
de prijs - price
de garantieprijs - secured minimum price
het systeem - system
de productiviteit- productivity
verhogen - to increase, to raise, to accrue, to elevate, to augment
het gevolg - consequence
echter - however
produceren - to produce
te laag - too low
de marktprijs - market price
de bodem - floor, foundation, bottom, soil, ground
de bodemprijs - minimum price
indien, als - if
gelden - to be valid, to concern, to be in force, to apply to
de vrije markt - free market economy, free trade
 
 

de minimumprijs - minimum price
totaal, totale - total
aangeboden - offered
gevraagde - asked
de hoeveelheid - quantity
opruimen - to clean up
opkopen - to buy up
dumpen - to dump
de kosten (plural) - costs
terugverdienen - to earn back, to recoup, to recover
hervorming - reform
massaal - massive
leiden - to lead, to guide, to direct, to head, to conduct, to usher
de eeuw - century
het handelsconflict - trade dispute, trade conflict
 
 


de handel - trade
het conflict - conflict
het protest - protest
de bescherming - protection
vanuit - from
de derde wereld - Third World, developing world
mede daarom - also because of ...
de afspraak - agreement, appointment
WTO afspraken - Wordl Trade Organisation agreemenets
daarnaast - beside, moreover, also
onevenwichtig - unbalanced
de verhouding - proportion, scale, rate
leveren - to deliver
de baan - job
nationaal, nationale - national
het inkomen - income
bedrijven - companies, enterprises
het bedrijf - company, enterprise
lokaal, lokale - local
WO II, de Tweede Wereldoorlog - World War II
omhoog - upwards
omlaag - down
de mechanisatie - mechanisation
de intensivering - making bigger, making fuller, encouraging, intensification
de schaalvergroting - scaling up
gaande - going on
nog steeds gaande - still going on
de stal - stable, stall, corral
 

het melkvee - dairy cows, milk herds
de melkvee-houderij - dairy industry, dairy farm
leveren - to deliver
toegevoegde waarde - added value
de werkgelegenheid - employment
tellen - to count
gemiddeld - average
blijven - to stay, to remain
gemeengoed - common
Zal dit gemeengoed worden? - Will this be a rule in stead of an exception?
verdringen - to repulse, to suppress, to supersede
de uitweg - way out
het buitenland - abroad
de druk - pressure
onder druk staan - to be under pressure, to run the risk of disappearing
de export - export
afhankelijk - dependent
opereren - operate
concentreren - to concentrate, to focus
tegendruk bieden - to counter pressure
inzetten op - to gamble on, to deploy
de innovatie - innovation
strenger - more strict
het milieu - environment, natural world
de eis - demand
 

 
b) Luister naar de tekst en zeg de woorden op de plaats van de puntjes.
 
 
 

 
De Nederlandse landbouw: Uitgemolken of aanpoten?


Het aantal ... in de wei wordt steeds minder.
Daarom is het gerechtvaardigd de ... te stellen of de boer in Nederland nog bestaansrecht heeft.
En zo ja, op welke wijze?
Melk is een ... dat we dagelijks gebruiken.
Binnen de bedrijfskolom speelt de zuivel... een belangrijke rol.

Maar ook de overheid heeft een stem van formaat. Veel regels over de landbouw worden bepaald op Europees niveau.
Deze regels gaan de komende jaren ... .
Vandaar dat de boeren verder kijken dan hun traditionele werkzaamheden. Dat biedt kansen om te blijven ... .

 
Dit gebeurt niet meer. Tegenwoordig worden koeien met een robot gemolken.
 Overschotten

Van oudsher was het landbouwbeleid gericht op het veiligstellen van de voedselvoorziening binnen de EU.
Daarom werd in de zestiger jaren een garantieprijzensysteem ... .
Het doel van dit systeem was de ... verhogen.
Het gevolg was echter dat de boeren overschotten gingen produceren.


Garantieprijzen

Het systeem van garantieprijzen werkt als volgt:
Bij een te lage ... wordt een wettelijke bodemprijs vastgesteld.
Indien er een bodemprijs geldt, dan krijgen de boeren een hogere prijs dan op de vrije markt.
 
Bij een ...prijs is de totale aangeboden hoeveelheid groter dan de totale ... hoeveelheid.
Er ontstaat dan een aanbodoverschot. Om de markt op te ruimen, koopt de ... het overschot op.
 
Deze overschotten worden vervolgens gedumpt op de wereldmarkt.
Op deze laatste manier wordt nog wat van de kosten ... .


Hervorming

Dit massaal dumpen leidde in de jaren 80 van de vorige eeuw tot handels... .
Het ... tegen de bescherming van de boeren nam toe.
Dit gebeurde ook vanuit de derde wereld.
 
Mede daarom werd de landbouw vanaf 1994 meegenomen in de WTO-afspraken.
Daarnaast ging men binnen de EU anders ... .
Er waren grote problemen met de stijgende kosten, ... prijsverhoudingen en overschotten.
Dit leidde tot een hervormingsbeleid.
 
 


Verhoging productie

De Nederlandse landbouw levert 10% van het aantal banen en 10% van het nationaal ... (2005) van Nederland.
Vroeger werd de landbouw in Nederland bedreven op kleine bedrijfjes.
De overschotten werden ... op de lokale markt.
 
Nu is dat anders. Na WO II moest de productie omhoog.
Dit kon door mechanisatie, intensivering en schaalvergroting. Dit ... is nog steeds gaande.


Stal

Binnen de landbouw leveren de melkveehouders 30 % van de toegevoegde waarde en de ... .
Nederland telt 22.000 melkveehouderijbedrijven.

De bedrijven tellen gemiddeld 60 melkkoeien. Bij bedrijven met 100 of meer koeien (10%) blijven de koeien
zomer en winter ... ... . Zal dit gemeengoed worden?
Daarnaast zie je dat boeren worden verdrongen naar het noorden van het land of een uitweg zoeken naar het ... .
 
Het goede inkomen van de melkboeren staat onder druk.


Export

Nederland is ... van de export. Zestig procent van alle melkproductie gaat het land uit.
De internationaal opererende zuivelindustrie is zich aan het concentreren.
Om tegendruk te bieden, wordt ingezet op ... .
Voor de melkboeren gelden steeds strengere milieueisen.
 


Huiswerk oefening 2.4
 
Combineer:
 
1. Melk is een product... a. staat onder druk.
2. De landbouwregels... b. was het verhogen van de productiviteit.
3. Het doel van het garantieprijzen systeem... c. wordt ingezet op innovatie.
4. Het goede inkomen van de melkboeren... d. dat we dagelijks gebruiken.
5. Om tegendruk te bieden aan internationale concurrentie... e. circa 22.000 melkveehouderij bedrijven.
6. Binnen de landbouw... f. gaan de komende jaren veranderen.
7. Nederland telt... g. leveren de melkveehouders 30% van de toegevoegde waarde.
 
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
 
 
 
 
 
 

Huiswerk oefening 2.5
 

 
Beantwoord deze vragen:
 
1. Hoe ontstonden de overschotten in 1960-1980?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Hoe is de productie omhooggegaan in de landbouw?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Reken uit hoeveel koeien er in Nederland rondlopen (in 2005).
.....................................................................................................................
4. Waarom is het buitenland zo belangrijk voor Nederlandse melkboeren?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. Sommige boeren kiezen er toch bewust voor om niet meer dan 60 koeien te houden. Waarom denkt u?
Kijk bijvoorbeeld op deze website naar de koeien en varkens: http://www.boschend.nl/boschend/
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

 
 
 
Huiswerk oefening 2.6
 
Schrijf 10 - 15 zinnen over de Nederlandse zuivel industrie.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 

Huiswerk oefening 2.7

 

 
 
 
 
Introductie 'Mijn dagboek'(Introduction 'My Diary')
 
 
 

Vanaf nu geef ik u iedere les een opdrachtje voor in uw dagboek.
Sommige mensen gebruiken een dagboek om hun ervaringen, gedachten en dromen in op te schrijven.
We doen nu net alsof u nu ook een dagboek heeft, maar dan om uw Nederlands te oefenen.
Dit wordt een leuk document om te bewaren en uw vorderingen in te zien.
 
(From now on I will give you a litlle assignment to write in your diary.
Some poeple use a diary to write down their experiences, thoughts and dreams.
Now let's pretend you have a diary, a diary just to practice your Dutch.
This is going to be a fun document to keep and see your progression.)
 
 
Krantenartikel van vandaag. (newspaper article of today)

Zoek een krantenartikel in de krant van vandaag. Ga bijvoorbeeld naar www.nu.nl of www.ad.nl)
(Look for an article in today's newspaper. For example go to www.nu.nl or www.ad.nl)
 
1. Waar gaat het artikel over? (What is the article about?)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 
2. Schrijf alle werkwoorden op, die u in het artikel krantenartikel ziet.
(Write down all verbs you spotted in the news article)
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
 
3. Kies 2 werkwoorden en geef me de juiste vorm.
(Pick 2 verbs and give me the right form of all persons (singular and plural).)
 
Verb 1: ............
infinitive: ............
ik ..........
jij ..........
hij/zij ..........
wij ..........
jullie ..........
zij ..........
 
Verb 2: ............
infinitive: ............
ik ..........
jij ..........
hij/zij ..........
wij ..........
jullie ..........
zij ..........
 
4. Wat is uw mening over de inhoud van dit krantenartikel?
(What's your opinion about the contents of this article?)
 
 
 
 
 
 

Huiswerk oefening 2.8
 
 
Praktische zaken
 
Practical business
 
 
 
Ieder les bespreken we een praktisch ding, dat u kan tegenkomen in Nederland.
(Each lesson we will discuss a practical thing you can encounter when living in The Netherlands.)
 
Abonnement opzeggen (withdraw your subscription)
 
 

When you subscribe to a magazine, a newspaper, your energy supplier, your mobile phone provider, insurance companies, lottery, charity organisations, etc. normally you sign up for a fixed amount of time. Consumers are getting protected more and more by law, and companies are more and more bound to restrictions in contracting consumers.
Still, it can be quite usefull for you to know how to write an 'opzegbrief'.
 
Handige woorden (useful words)
 
de opzegbrief - a letter to stop your subscription and your permission to take money from your bank account
de opzegging - an anouncement you make through telephone, letter, online contact form or e-mail in order to withdraw your subscription
opzegtermijn - the period you are obliged to pay or the minimum period before next payment you'll have to consider when withdrawing
opzegreden - the reason for withdrawing (companies use this information to see how they can retain customers)
Geachte - Dear
Graag zou ik mijn lidmaatschap willen beëindigen, per direct - I would like to end my subscription directly
per eerstmogelijke datum - as soon as possible
bevestiging - confirmation
automatische incasso - the arrangement that a company automatically and periodically takes money from your bank account
aangetekend versturen  -  to send a package for which the receiver has to leave his signature
 
In this exercise you want to withdraw your subscription to a printed, weekly delivered, tv-guide, because you don't need it anymore: on your new tv you can look up tv programmes yourself and you want to get rid of all that paper in your garbage can.
You want to make sure they end your subscription as soon as apossible so you don't have to pay anymore.
 
 
 
Geachte Heer, Mevrouw,
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
 
Met vriendelijke groet,
.......................................
.......................................
 
 

DUTCH CAM CHAT nr. 2:

a) Vertel me wat u weet over koeienmelk en de Nederlandse landbouw.
 
b) Bekijk dit filmpje en beschrijf in het Nederlands waar dit over gaat en wat er gebeurt.
Indien uw Engels niet goed genoeg is, probeer me dan zoveel mogelijk te vertellen van wat u ziet.
 
 
Kevin Richardson: incrediby gifted or incredibly foolish?
 
 
and this one:
(pay special attention to 2 minute 10 seconds)
 
 
 
 

Wat is uw mening over deze filmpjes? (What's your opinion about these movies?)
 
You can use these sentences:
 
Ik vind ... goed / verstandig / leuk / interessant
Ik vind ... slecht / dom / niet leuk / saai
Ik ben het met ... eens
Ik ben het niet met ... eens
Mijn mening is, dat .....
Het zou niet zo mogen zijn dat ....
Gelukkig is het zo dat ...


c) Vertel me wat u moeilijk vond deze les, dan kunnen we dat herhalen en bespreken.
 
 
 
Succes!
 
 
 
 
Good job!
Now you are able:
* to talk about the natural world
* to use verbs in past perfect tense
* to talk about Dutch agriculture policy and milk export
* to withdraw your subscription to a product or company in The Netherlands
* to express your opinion on various subjects
 Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
                                     These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.