Les 3 + 4: ARCHITECTUURAfter this lesson, you:
* cantalk about architecture in all its forms
* can read more difficult texts 
* can make all nouns plural
* know all about the word 'er'
* know all Dutch holidays and their meaning
 

Les 3:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
TEKST1
 
a) Luister naar de tekst
 
De Deltawerken
 
 
 
bron: Wikipedia
 


De Deltawerken zijn een verdedigingssysteem in Nederland tegen hoog water uit zee dat in het bijzonder voor de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt.
Aan de Deltawerken is decennia gebouwd, en het project werd compleet verklaard bij de oplevering van de Oosterscheldekering (1986), bij de oplevering van de Maeslantkering (1997) en bij de afronding van de verhoging van alle dijken tot deltahoogte (2010).
De Deltawerken, en dan met name de Oosterscheldekering en de Maeslantkering, trekken nog steeds internationaal veel aandacht.
Ze zijn door de American Society of Civil Engineers tot een van de zeven moderne wereldwonderen verklaard.
 
De Deltawerken zijn gebouwd om Nederland te beschermen tegen de zee. 
 
 
 
 bron: inburgeninnederland.blogspot.com
 
 
 
 
b) Zeg mij na.
 

 
 
 
 
c) Lees met mij mee en zeg de woorden op de plaats van de puntjes.

 
 
 
De Deltawerken
 
De ... zijn een verdedigingssysteem in Nederland tegen hoog ... uit zee dat in het bijzonder voor de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt.
Aan de Deltawerken is decennia ..., en het project werd compleet ... bij de oplevering van de Oosterscheldekering (1986), bij de oplevering van de Maeslantkering (1997) en bij de afronding van de verhoging van alle ... tot deltahoogte (2010).
De Deltawerken, en dan met name de Oosterscheldekering en de Maeslantkering, trekken nog steeds internationaal veel ... .
Ze zijn door de American Society of Civil Engineers tot een van de zeven moderne ... verklaard.
 
De Deltawerken zijn gebouwd om Nederland te ...  tegen de zee. 
 
 
Woordenlijst 3.1
 
verdedigingssysteem  -  defense system, protection
hoog  -  high
in het bijzonder  -  especially
de provincie  -  provinces, counties
het decennium  -  decennium, ten years
het project  -  project
verklaren  -  to declare
de oplevering  -  completion date
keren  -  to turn
afronden  -  to round, to complete
de dijk  -  dike, embankment
 
 
 
 
"Deltahoogte":
Na de overstromingsramp van 1953 heeft de Deltacommissie een veilige hoogte voor de waterkeringen (=dijken en duinen) vastgesteld. De commissie heeft bepaald dat in het Deltagebied de waterkeringen aan de norm 1/4000 moeten voldoen. Dat wil zeggen dat de waterkeringen een superstorm moeten kunnen doorstaan.
After the enormous flood in 1953, the 'Delta'-commission determinded a safe level for the dikes and dunes. The commission has fixed a standard called 1/4000. This means that all defense systems against the sea should be able to stand a super storm.
 
met name  -  specifically, especially
de aandacht  -  attention
de aandacht trekken  -  to draw attention
nog steeds  -  still
het wonder  -  miracle

 
 
Huiswerk oefening 3.1
 

 
 
 
Schrijf de woorden op die u hoort:
 
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
 

 
 
d) Nederland telt 12 provincies. Vind ze op dit plaatje:
 
 
 
bron: Wikipedia
 
 
 
 
Huiswerk oefening 3.1b
 
Schrijf de 12 provinciën hier op:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
4. ..............
5. ..............
6. ..............
7. ..............
8. ..............
9. ..............
10. ............
11. ............
12. ............
 
In welke provincie woont u?
.......................................................
 
 
 
 
 
 
 
Extra uitleg
 
"De Deltawerken zijn gebouwd om Nederland te beschermen tegen de zee."
 
De Deltawerken zijn gebouwd.
De Deltawerken beschermen Nederland tegen de zee.
De Deltawerken zijn gebouwd om Nederland te beschermen tegen de zee.
 
'om' is used here to explain the reason for the thing that happens in the main sentence.
 
 
 
 
Huiswerk oefening 3.2
 
Vul in: om ... te ...
 
Voorbeeld
Heb je zin  <>  even koffie drinken?
Heb je zin om even koffie te drinken?
 
 
 
1. We kunnen de koffiepauze gebruiken <> samen Nederlands praten
...................................................................................................
2. Vind je het leuk <> Nederlands leren?
...................................................................................................
3. Ja, ik heb echt zin <> het snel leren
...................................................................................................
4. Ik vind het handig <> naar de Nederlandse tv kijken
...................................................................................................
5. Waarom is het belangrijk voor je <>  Nederlands spreken?
...................................................................................................
6. Ik leer Nederlands <> met de mensen hier kunnen praten
................................................................................................... 
7. Ik heb besloten <> in Nederland gaan wonen, en ook <> Nederlands leren.
................................................................................................... 
8. Het is vervelend <> de mensen op straat niet verstaan
................................................................................................... 
9. Was het vervelend <> weggaan bij je familie en vrienden?
................................................................................................... 
10. Het is zo gemakkelijk <> ze bellen of mailen
................................................................................................... 
11. Was het moeilijk voor je <> werk vinden in Nederland
................................................................................................... 
12. Nee, maar het was niet gemakkelijk <> een leuk huis vinden.
................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 3.3
 

 
 
Waarom is het belangrijk voor u om Nederlands te leren?
 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
 
Was het moeilijk om een Beginner te worden? Hoe heeft u dit gedaan?
 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 3.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beschrijf de architectuur van Nederland door uw ogen. Ongeveer 30-40 zinnen.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
TEKST 2

 
a) Luister naar de tekst
 

 
 
 
Virtual reality in architectuur

bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236631/techno-bits/2157366/techniek/item/
226153/virtual-reality-in-architectuur/
 
 
 
 

Huizen bezichtigen voordat er een baksteen is gelegd

Action game
Virtual reality oftewel 3-dimensionale (3D) beelden, worden behalve in computerspelletjes ook gebruikt bij het ontwerpen van gebouwen.
Architecten kunnen opdrachtgevers op die manier een realistische indruk geven van hoe het gebouw eruit zal zien.
Vroeger kon dat alleen met maquettes.

Omgeving en gebouw
Met de computer kan ook de omgeving van het gebouw in beeld gebracht (gevisualiseerd) worden.
Het is mogelijk om 'virtueel' door het gebouw en zijn omgeving te lopen. Ook voor grote projecten als de Betuwelijn
wordt deze visualisatietechniek gebruikt.
3D-modellen worden opgebouwd vanuit punten, die met lijnen verbonden worden en waartussen vervolgens vlakken worden aangebracht door de computer.
 
 
 
Woordenlijst 3.3
 
bezichtigen  -  to see, to visit, to inspect, to view
voordat  -  before
de baksteen  -  brick
oftewel, of  -  or, in other words
het beeld  -  image, picture, sculpture
behalve  -  besides
het spel(letje)  -  game
 
ontwerpen  -  to design, to create, to draft
het gebouw  -  building
de opdrachtgever  -  client, customer, commissioning company
op die manier, op deze manier  -  this way
realistisch(e)  -  realistic
de indruk  -  impression
eruitzien  -  to look like
de maquette  -  scale model
de omgeving  -  surroundings
in beeld brengen  -  to visualise
mogelijk  -  possible
virtueel  -  virtual
De Betuwelijn  -  a rail connection from the West of The Netherlands to Germany
 
 
de techniek  -  technique, method
opbouwen  -  to build
 

het punt -  point, dot, spot, mark, particle, element
de lijn  - line, string
verbinden  -  to connect
waartussen  -  in where between
vervolgens  -  afterwards, subsequently, next
het vlak  -  plane, side
aanbrengen  -  to put on, to mount, to place, to fix
 
 
 
 
b) Zeg mij na
 

 
 
Virtual reality in architectuur
 
Huizen bezichtigen voordat er een baksteen is gelegd

Action game
Virtual reality oftewel 3-dimensionale (3D) beelden, worden behalve in computerspelletjes ook gebruikt bij het ontwerpen van gebouwen.
Architecten kunnen opdrachtgevers op die manier een realistische indruk geven van hoe het gebouw eruit zal zien.
Vroeger kon dat alleen met maquettes.

Omgeving en gebouw
Met de computer kan ook de omgeving van het gebouw in beeld gebracht (gevisualiseerd) worden.
Het is mogelijk om 'virtueel' door het gebouw en zijn omgeving te lopen. Ook voor grote projecten als de Betuwelijn
wordt deze visualisatietechniek gebruikt.
3D-modellen worden opgebouwd vanuit punten, die met lijnen verbonden worden en waartussen vervolgens vlakken worden aangebracht door de computer.
 
 
 
 
c) Listen to the text again
 

 
 
 
 
Huiswerk oefening 3.4
 
Geef antwoord op deze vragen:
Hoe wordt 'virtual reality' gebruikt in de architectuur?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
 
Wat is een maquette?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Is het ook mogelijk gebouwen van binnenuit te zien?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

 
 
 
Extra uitleg
 
 
Meervoud (plural)
 
Voor beginner uitleg, klik HIER
 
 
 
Meervoud intermediate level:
 
For audio of the text below, please click both movies.
 

 
 
 en
 

 
 
 
-en
1. Woorden die eindigen met 2 of 3
medeklinkers (consonants)
de korst  (crust)
het ding  (thing)
de hand  (hand)
de berg  (mountain)
de korsten
de dingen
de handen
de bergen
2. Woorden die eindigen met -au, -ou, -ei,
-ij, -oe, -eu, -ui + 1 medeklinker (consonant)
de fout  (mistake)
de klauw  (claw)
de meid  (girl, maid)
de dijk  (dike)
het boek (book)
het dier (animal)
de deur (door)
de tuin (garden)
de fouten
de klauwen
de meiden
de dijken
de boeken
de dieren
de deuren
de tuinen
-s
1. Woorden die eindigen op -el, -em, -en, -er, -e
en soms -ie
de tafel (table)
de bezem (broom)
de deken (blanket)
de moeder (mother)
de garage (garage)
de vakantie (holiday)
de tafels
de bezems
de dekens
de moeders
de garages
de vakanties
2. Verkleinwoordjes
het jasje (small jacket)
het tafeltje (small table)
het boompje (little tree)
het kopje (cup)
de jasjes
de tafeltjes
de boompjes
de kopjes
3. Veel woorden die uit een andere taal komen
het restaurant (restaurant)
de tram (tram)
de e-mail (e-mail)
de restaurants
de trams
de e-mails
-'s
1. Woorden die eindigen op -a, -i, -o, -u, -y
het programma (programme, agenda)
de taxi (cab, taxi)
de auto (car)
de paraplu (umbrella)
de baby (baby)
de programma's
de taxi's
de auto's
de paraplu's
de baby's
 
 
 
Geen meervoud
 
 
 
 
 
 
1. Na een getal krijgt een maat of gewicht geen meervoud
5 kilo aardappelen
30 liter benzine
15 kilometer
 
 
2. Na een getal krijgen jaar, kwartier en uur geen meervoud
 
 
Hij is vandaag 5 jaar geworden.
Ik ben er over 2 uur.
3. Euro en cent krijgen geen meervoud bij het noemen van een prijs
 
 
De jurk kost 50 euro.
Het ijsje kost 90 cent.
4. Keer en maal na een getal. Maal wordt aan het getal vast geschreven.
 
 
Ik krijg 5 keer per week les.
Ik ga tweemaal in de week naar de markt.
 
 
 
 
 
Meervoud uitzonderingen (Plural, some exceptions)
 

 
 
 
1. Soms verandert de klinker in het meervoud (sometimes de vowel changes in plural)
 
het lid de leden
het schip de schepen
de stad de steden
 
 

2. Soms wordt een korte klinker een lange klinker in het meervoud  (sometimes a short vowel becomes a long vowel in plural)
 
de dag de dagen (you say: daagun)
het dak de daken (you say: daakun)
het gat de gaten (you say: gaatun)
het glas de glazen (you say: glaazun)
de weg de wegen (you say: weegun)
 
   
 
3. Enkele woorden hebben een meervoud op -eren. (some words in plural end with -eren.)
 
 
het kind de kinderen
het ei de eieren
het blad de bladeren
 

4. Woorden die eindigen met -el, -em, -en, -er, -e en verkleinwoorden hebben meestal een -s als meervoud.
(words that end with -el, -em, -en, -er, -e and diminuitive nouns usually have a -s in plural)
 
de stekel
    
 
 
 
de stekels
de kever de kevers
het meisje de meisjes
 
 
Echter, enkele andere woorden hebben ook een -s in het meervoud.
(however, some other words have a 's in plural as well)
 
 
de broer de broers
de oom de ooms
 
 
 
 
Huiswerk oefening 3.5
 
Geef het meervoud (plural) van de volgende woorden:
 
 
de stekel  -  .........
het dak  -  .........
de moeder  -  ........
het jasje  -  ........
de weg  -  ........
het schip  -  ........
de korst  -  ........
het ei  -  ........
het glas  -  ........
de vakantie  -  ........
het kind  -  ........
 
 
 
 
Huiswerk oefening 3.6
 
 
Geef het meervoud:
 
het beeld  -  ........
het gebouw  -  ........
het spelletje  -  ........
de maquette  -  ........
de indruk  -  ........
de computer  -  ........
de printer  -  ........
de omgeving  -  ........
de techniek  -  ........
het project  -  ........
de punt  -  ........
 
 
WEBCAM SESSION 3
1) Vertel me over de Deltawerken.
2) Kies 3 dingen uit de Nederlandse bouwstijl / het Nederlandse landschap en vertel me er over.

 
Les 4:
To download the homework-file for this lesson, click HERE.
 
 
 
TEKST 3
 
a) Lees onderstaande tekst
 
 
Elke stad zijn wolkenkrabber
bron: Eindexamen Nederlands vmbo 2009: naar een artikel van Niek Optenm Eindhovens Dagblad, 7 april 2007
 
 
(1) Bijna elke week komt er een verdieping bij. Nog even en de Boulevardtoren dichtbij het Enschedese stadshart nadert zijn hoogste punt.
Zijn negentig meter zal slechts een paar jaar de sky-line van de voormalige textielstad in zijn eentje domineren.
Als alles volgens plan verloopt, verrijst verderop een grotere broer van 120 meter.
 
(2) In wereldsteden als HongKong en New York heeft gebrek aan grond geleid tot waanzinnig hoge grondprijzen. De dure grond wilde men optimaal benutten en er kwamen wolkenkrabbers van honderden meters hoog.
Hoogbouw in Nederland heeft met dergelijke schaarste heel weinig te maken.
Sterker, in veel steden geldt het omgekeerde: hoe hoger het gebouw, hoe duurder de grond. Het aantal vierkante meters kantoor- of woonruimte dat erop komt te staan, is maatgevend voor de (pacht-)prijs van de grond.
En toch zijn er bedrijven die zich huisvesten in kantoortorens en zijn mensen bereid tonnen te betalen voor relatief weinig woonoppervlakte op grote hoogte.
 
(3) "Hoogbouw in Nederland is puur prestige", zegt Koos Vercouteren van de technische Universiteit Delft.
"Veel steden kampen met voortdurende leegstand op hun kantorenmarkt. En toch worden er kantoortorens gebouwd."
Wabe van Enk, de directeur van een onderzoeksinstelling op het gebied van vastgoed, stelt: "Hoogbouw in Nederland is het resultaat van de manier waarop ons land wordt bestuurd. Nederland kent veel relatief kleine gemeenten, die elkaar beconcurreren.
Ze willen allemaal grond gebruiken om de gemeentekas te spekken of om werkgelegenheid aan te trekken.
Daardoor wordt er heel veel gebouwd. Men bouwt soms op een minder gunstige locatie of men bouwt een complex dat niet zo doordacht is."
 
(4) Hoogbouw, en dan met name voor huisvesting, stond jarenlang in een slecht daglicht, omdat het in verband werd gebracht met naoorlogse nieuwbouwwijken zoals de Bijlmermeer in Amsterdam.
 
 
 
"Grijze, eentonige gebieden aan de rand van de stad, waar weinig te beleven valt.
De  hoogbouw waar wij het over hebben, noem ik daarom liever ter onderscheiding wolkenkrabbers", zegt Jan Klerks van de stichting
'Hoogbouw'. Deze stichting van architecten en bestuurders zet zich al sinds 1982 in voor de promotie van hoge gebouwen in ons land.
In hun visie voegen 'wolkenkrabbers' een belangrijk element toe aan het Nederlandse stadslandschap.
 
 
 
(5) Lange tijd was in Nederland echte hoogbouw voorbehouden aan de grote steden.
Rotterdam staat nog steeds op nummer een, maar de kleinere steden schuiven dus aan.
"Er is een specifieke markt gekomen voor wonen in een wolkenkrabber. Die is deels ontstaan doordat er nu dergelijke gebouwen zijn", 
vertelt Klerks. "80 procent van de mensen wil een huis en een tuin. Een deel van de overige 20 procent wil graag een groots uitzicht.
En dan niet aan de rand van de stad, maar bij het centrum.
Twintig jaar geleden wilde niemand in de stadskernen wonen, nu wordt dat weer populair.
De stadscentra ontwikkelen zich tot gebieden waar veel gebeurt op allerlei terreinen: uitgaan, winkelen, ontspannen.
Het past binnen de grootstedelijke ontwikkeling om verschillende functies van de stad niet uit elkaar te trekken, maar juist bij elkaar te brengen.
In zo'n dynamisch centrum is het prettig wonen. "
 
(6) Senioren willen graag onderin wonen, zo leert de ervaring, om contact te houden met de omgeving.
Veel dertigers en veertigers willen in hun hoogbouwwoning juist afstand tot het stedelijk gevoel en kiezen voor de bovenste verdiepingen.
als je daarvoor geld hebt, tenminste. Een beetje appartement op hoogte kost een paar ton. 
 
(7) Op de kantorenmarkt is een andere ontwikkeling gaande. In het zuiden van Amsterdam begint een zakencentrum te ontstaan.
Steeds meer bedrijven zien het als een 'must' om zich daar te vestigen, met de top van Akzo Nobel als recent voorbeeld.
Wie daar gaat zitten, kiest al snel voor een opvallend, hoog gebouw.
"Omdat ze duidelijk willen laten zien dat ze er zijn", zegt vastgoeddeskundige Van Enk. Terwijl elders in Amsterdam kantoorgebouwen leeg staan.
 
(8) Maar ook buiten Amsterdam gelden deze regels.
Accountants- en adviesconcern Deloitte laat in Rotterdam de Maastoren bouwen, die met 165 meter het hoogste gebouw van Nederland wordt.
De eerste paal is inmiddels geslagen. De Maasstad verliest de koppositie aan Utrecht, als daar het plan voor de Belle van Zuylen doorgaat:
een gebouwencomplex met een hoogste punt van maar liefst 264 meter.
 
(9) Wanneer de Nederlandse wolkenkrabber zijn maximum bereikt? "Geen idee", zegt Vercouteren van de TU Delft.
Binnenkort krijgt hij de architect van de Burj Dubai op bezoek.
 

 
Als deze mega-wolkenkrabber in de staat Dubai in het Midden-Oosten gereed is, telt hij ruim 700 meter en is daarmee het hoogste gebouw ter wereld. "Technisch is er van alles mogelijk. In Moskou zijn zelfs plannen voor een toren met de hoogte van zo'n 1,6 kilometer. "
 
(10) Nieuw is het allemaal niet. De bekende architect Frank Lloyd Wright ontwierp vijftig jaar geleden al een dergelijke kolos, weet de bouwkundige Vercouteren. "De belangrijkste vraag is: wie kan en wil deze kolossen bouwen?' 
 

 
 
Woordenlijst 4.1
 
de wolkenkrabber  -  skyscraper
nog even  -  just a while
het stadshart  -  the city centre
het hart  -  heart
 
 
naderen  -  to approach
slechts  -  only
een paar  -  a few
voormalig  -  ex-, former
textiel  -  textile, fabric
 
 
domineren  -  dominate
in zijn eentje  -  all by himzelf
volgens plan verlopen  -  togo according to plan
verrijzen  -  to arise
verderop  -  futher on, beyond
gebrek hebben aan  -  having a lack of
het gebrek  -  absence, lack, shortage, damage
grond  -  land, earth, ground
 
 
leiden tot  -  to lead to
waanzinnig  -  crazy, insane, nuts, mad
 
 
men  -  people, they, you, one
men zegt, dat ...  -  it is said that ..., people say that ..., one can say that ...
optimaal  -  optimal
benutten  -  to make use of, to emply, to turn to good account, tu utilise
hoogbouw  -  tower block
dergelijke  -  such
de schaarste  -  shortage 
te maken hebben met ...  -   to have to do with, to deal
sterker (nog) ...  -  actually, indeed
hoe ... hoe ...  -  the more ... the more ...
het omgekeerde  -  reversed, upside down
vierkante meter  -  square metre
het aantal  -  number of, amount
kantoor  -  office
 


de woonruimte  -  housing, space
maatgevend  -  leading, a measure to, a yardstick of
de pacht, pachten  -  rent, lease
zich huisvesten  -  ta harbor, to house, to move into
bereid zijn om ...  -  be willing to..., be prepared to...
een ton betalen  -  to pay 100.000 euro
tonnen  -  100.000's of euro's
relatief  -  relatively
de oppervlakte  -  area, surface
puur  -  just, pure
prestige  -  prestige
kampen met  -  to struggle with, to have difficulties with, to suffer from
voortduren(e)  -  continuous, constant, everlasting
de leegstand  -  vacancy, lack of occupancy
de onderzoeksinstelling  -  research association, research institution, research establishment
het onderzoek  -  research
de instelling  -  institution
op het gebied van  -  in the field of, concerning
vastgoed  -  real estate
stellen  -  to presume, to suppose, to put
het resultaat  -  result
besturen  -  to lead, to administer, to govern, to control, to direct
elkaar  -  each other
(be)concurreren  -  to compete
de gemeente  -  town, municipality, community
de kas  -  money box, fund
de kas spekken  -  to fill the money box
 
spek  -  to fill up, to replenish
aantrekken  -  attract
 
 
daardoor  -  therefore, on that account
gunstig  -  advantageous, favourable, kind, oppertune, conveniently
complex  -  complex
doordacht (coming from the verb denken)  -  deliberate, thought out
in een slecht daglicht staan  -  to be put in a bad light
in verband brengen met  -  to associate with, to relate to, to link to
na-oorlogs  -  post-war
nieuwbouw  -  newly built house
eentonig  -  monotonous, boring
de rand  -  border
er valt iets te beleven  -  there are things to enjoy, there are things to experience
beleven  -  to go through, to experience

 
 
 
het hebben over  -  to talk about
noemen  -  to name, to call, to mention
ter onderscheiding  -  for distinction
de stichting  -  foundation
zich inzetten voor  -  to devote maximum efforts to, to commit oneself to
promotie  -  promotion activities, advertisement
de visie  -  vision
toevoegen  -  to add
het element  -  element
het landschap  -  landscape
 
 
voorbehouden zijn aan ...  -  to be the sole preserve of ...,  to be reserved to only ...
aanschuiven  -  to sit down to table
specifiek  -  specific
ontstaan -  to derive, to arise, to spring, to start
deels  -  partly
dergelijk  -  such, that kind of
groots  -  superb, grand, magnificent
het uitzicht  -  view
de kern  -  core
populair  -  popular
het terrein  -  terrain, field, area
ontspannen  -  to relax

 
 
passen  -  to fit
stedelijk  -  urban, civic
de functie  -  function, use
uit elkaar trekken  -  to pull apart
bij elkaar brengen  -  to bring close together
dynamisch  -  dynamic
prettig  -  pleasurable, likable, kind, comfortable
senioren  -  elderly people
 
 
onderin  -  at the bottom
de ervaring  -  experience
zo leert de ervaring  -  experience shows that
gaande  -  ongoing
vestigen  -  to establish
top  -  summit, top, elite
recent  -  recently
kiezen  -  to choose
opvallend  -  striking, eye-cathcing, high-profile
de deskundige  -  expert
elders  -  somewhere else
leegstaan  -  to be vacant, to be empty
advies  -  advice
concern  -  big company
de eerste paal is geslagen  -  they have begun building ("the first stake is in the soil", in the Netherlands houses are built on stakes because of the high ground-water level)
de heipaal  -  stake
 
  

inmiddels  - meanwhile, in the meantime, all the while
de koppostitie verliezen  -  to loose its pole position, to loose its considerable lead, to loose its prominent place
als het doorgaat  -  if it continues like this
maar liefst  -  even, no less
bereiken  -  to reach
binnenkort  -  soon
op bezoek krijgen  -  to have a visitor, to have a visit
gereed, klaar  -  ready
ruim  -  more than, widely, amply
van alles  -  of all, anything, all sorts of things
ontwerpen, ontwierp, ontworpen
de kolos  -  giant
de bouwkundige  -  engineer
 
 
 
 
Extra uitleg
 
As in all languages, Dutch uses sentences in a 'letterlijk' or a 'figuurlijk' way.
 
letterlijk  -  literally
figuurlijk  -  figurative
 
een grotere broer -  a bigger brother
 
"Als alles volgens plan verloopt, verrijst verderop een grotere broer van 120 meter."
 
"een grotere broer" in this text means " an even higher skyscraper".
 
 

 
 
 
 
 
Extra uitleg 
 
The adverb 'er':
 
 
ER
 
 

1. Er is een zwakke vorm van daar. (Er is a weak word for there)

Zie je dat gebouw? Ik zit daar op school.
Zie je dat gebouw? Ik zit er op school.
 
 
 
2. Er never has emphasis:
 
Of ik Amsterdam ken? Ja, ik heb er gewoond.
 
 
 
3. Er can be the 'preliminary' subject zijn. The real subject is located further away in the sentence.
 
Er zit een vogel op de tak.
Er woont een man alleen in dat grote huis.
Er werken tien mensen bij ons.

 
 
4. Er kan een plaats aangeven.
 
Ken je die sporthal? Ik kom er elke week.
Je zou naar de markt gaan. Ben je er nog geweest?
Ben je weleens in Italië geweest? Nee, maar ik ga er dit jaar heen.
 
 
5.
 
"Bijna elke week komt er een verdieping bij."
 
Er can be used with another preposition: er bij, er van, er op, etc.
 
Er zit een kat op het dak. (There's a cat sitting on the roof)
Ik baal er heel erg van! (I'm really fed up with it! I'm really sick of it!)
Een euro? Wat koop je er nog voor? (1 Euro? What can you still buy with it?)
Ik krijg de draad niet in mijn naald. Ik zit er steeds naast. (I'm not succeeding in putting this wire in the needle)
Waar is mijn bril toch? Je zit erop. (Where are my glasses? You're sitting on top of them!)
Heb je nog nagedacht over mijn voorstel? Ja, ik heb erover nagedacht. (Did you consider my proposal? Yes, I did.)

 
 
6. Er often is a numeral.
 
Hoeveel kinderen heb je? Ik heb er twee.
Hoeveel woorden hoor je in deze zin? Ik hoor er zeven.
Hoeveel taarten heb je gebakken? Ik heb er drie gebakken.
 
 
 
7. Er can be the subject in a sentence with the verb worden.  
 
Er wordt morgen niet gewerkt.
Er worden weinig mensen verwacht.
Er wordt vandaag niet gesnoept.
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening  4.1
 
Beantwoord onderstaande vragen in het Nederlands:
 
1. Hoe willen de gemeenten in Nederland hun grond gebruiken? (How do the municipalities in Holland want to exploit their soil?)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
2. Waarom heeft hoogbouw vaak een slechte naam? (Why do high buildings often have a bad reputation?)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
3. Waarom willen mensen nu graag in de stad wonen? (Why do people want to live in urban areas again?)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
4. Waarom willen senioren vaak onderin nwonen? (Why do elder people want to live on the bottom floors?)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
5. Waarom willen grote bedrijven zich graag in een wolkenkrabber vestigen? (Why do companies prefer to house themselves in a skyscraper?)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
6. Waarom krijgt Dhr. Vercouteren iemand uit Dubai op bezoek?  (Why did Mr. Vercouteren invite somebody from Dubai?)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
7. Wat vindt u van wolkenkrabbers? (What's your opinion about skyscrapers?)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
   
 
 
 
 
 
     
TEKST 4 (optional)

a) Lees onderstaande advertentie over een symposium in het Nederlands Architectuurinstituut (NAI) eerst door:
Luister daarna mee.
 
(Read this advertisement about a conference in the Dutch Institute for Architecture (NAI).
Then listen to the text.)
 
It's a difficult text: because it is an advertisement, it does not always contain complete sentences.
It's an interesting article though, because Russian and Dutch engineers share a long history together. For example, Tsar Peter the Great got urban-design inspiration from Amsterdam, before he made St. Petersburg a capital city.
 
 
 


 

 
 
Russische architectuur in Nederland
 
bron: http://www.nai.nl/platform/lezingen_en_debatten/item/_rp_kolom2-1_elementId/1_1467552
 

 

 

Lezing/debat/symposium | NAi Rotterdam - Auditorium | 22/10/13 19:30 - 21:30 uur

Nederlandse architecten, kunstenaars en intellectuelen hadden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw nauwe banden met hun Russische collega’s.
Zo vertrok de Nederlandse architect Johan Niegeman naar de Sovjet Unie om, geïnspireerd door de socialistische revolutie, een aandeel te leveren aan de bouw van industriestad Magnitogorsk.
Sinds de omarming van het kapitalisme in Rusland nemen Nederlandse architecten weer actief deel aan de Russische architectuurpraktijk.
Tijdens deze debatavond vertellen onder andere architecten Erick van Egeraat, Paul de Vroom en Buro Moscow over hun ervaringen met de Russische ontwerp- en bouwpraktijk.


Dit programma vindt plaats naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’,
van 16 oktober tot 12 januari 2014 te zien in De Hermitage in St. Petersburg.
Meer dan 200 maquettes, foto’s en tekeningen uit de collectie van Het Nieuwe Instituut tonen hoe Nederland na de Tweede Wereldoorlog vorm kreeg.
Het ideaal van gemeenschappelijkheid maakte plaats voor meer diversiteit, als uitdrukking van een individualiserende samenleving.
Een belangrijk thema is de maakbaarheid van de samenleving en het ontwerpen voor de ‘gewone man’, karakteristiek voor de Nederlandse naoorlogse architectuur en stedenbouw.
Daarmee raakt de tentoonstelling aan overeenkomsten en verschillen met Russische architectuur.
 
 
 

 

‘Rusland in de Nederlandse architectuur’ trekt die relatie door naar de hedendaagse bouwpraktijk.
Wat betekent de omwenteling in Rusland sinds 1989 voor de architectuur en stedenbouw?
En hoe speelt de Nederlandse (westerse) architectuurpraktijk hierin een rol?
 
 

Programma en sprekers
 
 
Ellen Smit
Introductie op de tentoonstelling ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’, in de Hermitage. Hoe het verhaal van de naoorlogse Nederlandse architectuur verteld wordt aan de hand van archiefstukken uit de collectie. Ellen Smit is conservator van Het Nieuwe Instituut en curator van de tentoonstelling.

Bart Goldhoorn (tevens moderator)
‘Rusland in de Nederlandse Architectuurgeschiedenis: de invloed van het Constructivisme 1920-1930 en 1975-1985’. Een inleiding op de geschiedenis van de Nederlands-Russische betrekkingen in de architectuur. Bart Goldhoorn is uitgever van het tijdschrift Project Russia en curator van de Moscow Architecture Biennale. Hij is tevens een van de curatoren van ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’.

 Talkshow onder leiding van Bart Goldhoorn met architecten en stedenbouwers over het bouwen en ontwerpen in Rusland, waarbij ook het publiek kan meepraten. Deelnemers zijn:


Erick van Egeraat
Erick van Egeraat is de meest bekende en ervaren Nederlandse architect in Rusland. Hij heeft meer dan 35 projecten ontworpen in Rusland, waarvan er vier gerealiseerd zijn en zes in aanbouw.
Erick van Egeraat was in 1983 medeoprichter van Mecanoo. In 1995 begon hij zijn eigen bureau Erick van Egeraat associated architects (EEA), later designed by Erick van Egeraat.
Het bureau groeide uit tot een internationaal bedrijf met 155 werknemers in vestigingen te Moskou, Londen, Boedapest, Praag en Rotterdam.
www.erickvanegeraat.com/
 
Paul de Vroom
De afgelopen jaren heeft Paul de Vroom veel ervaring opgedaan met woningbouwprojecten in Moskou – een sector die gedomineerd wordt door standaardoplossingen in hoogbouw.
Paul de Vroom was tot 2013 partner bij DKV architecten en is nu zelfstandig architect in Rotterdam.
Daarnaast doceert hij aan verschillende universiteiten en academies.
www.pauldevroom.com
 
 
 

 
 
KCAP
Als geen ander Nederlands bureau heeft KCAP een praktijk in Rusland opgebouwd op het gebied van stedenbouw. Meest spraakmakend is het masterplan voor de stad Perm, dat lijnrecht inging tegen de gangbare stedenbouwkundige praktijk in het post-sovjet tijdperk.
KCAP is in 1989 opgericht door Kees Christiaanse en heeft kantoren in Rotterdam, Zurich en Shanghai.
Han van den Born van KCAP zal spreken over zijn ervaringen met werken in Rusland.
www.kcap.eu

Buro Moscow
Olga Aleksakova komt uit Rusland en is cum laude afgestudeerd in Delft.
Na en aantal jaren gewerkt te hebben bij OMA is zij teruggekeerd naar Moskou en heeft daar Buro Moscow opgericht. Als geen ander kan zij een vergelijking maken tussen de Russische en de Nederlandse architect.
www.buromoscow.com
 

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met DutchCulture, center for international cooperation, in het kader van culturele programmering van het bilaterale Nederland-Rusland jaar.


Praktische informatie:

Datum: Dinsdag 22 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Auditorium, Het Nieuwe Instituut. Museumpark 25, Rotterdam
Prijs: Standaard 7,50 euro. Studenten 3,00 euro
Voertaal: Nederlands
Inschrijven: Rusland in de Nederlandse architectuur
 

Meer informatie over de tentoonstelling ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’ in de Hermitage in St. Petersburg: Architecture the Dutch way.

 
 
 
 
Woordenlijst 4.1 (audio not available yet)
 
het debat  -  debate
het symposium  -  symposium
NAI:  Nederlands Architectuur Instituut (in Rotterdam)
het instituut  -  institute
de kunstenaar  -  artist
intellectueel, intellectuele  -  intellectual, thinker
nauw(e)  -  close, tight, narrow
de band  -  connection, bond, tie, link
de collega  -  colleague
vertekken  -  to leave, to take off
Zo vertrok hij -  Because of this he left, As an example he left
geinspireerd  -  inspired
inspireren  -  to inspire
socialistisch(e)  -  socialist
de revolutie  - revolution
sinds  -  since, ever since
de omarming  -  embrace
het kapitalisme  -  capitalism
actief deelnemen aan ...  -  be activtly involved in ..., to play an active part in, to participate
de praktijk  - dealings, daily practice
vertellen  -  to tell
o.a. (onder anderen)  -  among others
plaatsvinden  -  to take place
n.a.v. (naar aanleiding van) -  on account of, because of
de aanleiding  -  occasion, motive
de tentoonstelling  -  exhibition, exposition
de collectie  -  collection
tonen  -  to show, to reveal
vorm krijgen  -  to be put in place, to jell
ideaal  -  ideal
gemeenschappelijkheid  -  commonality, collectivity
plaatsmaken voor  -  to make way for
diversiteit  -  diversity
uitdrukking  -  expression
als uitdrukking van  -  as an expression of
individualiserend(e)  -  individualising
de samenleving  -  society
belangrijk  -  important
het thema  -  theme, topic, question, subject
de maakbaarheid  -  the degree to which you can form something yourself, one authority single-handedly bringing about social change
gewoon  -  ordinary
karakteristiek  -  characteristic
daarmee  -  with that
raken  -  to touch, to run across, to get, to concern
de overeenkomst  -  similarity, resemblance, analogy, also: contract
het verschil  -  difference
doortrekken naar  -  extrapolate to, to lengthen
trekken  -  to pull
doortrekken  -  to pull through, to flush the toilet
de relatie  -  relation, link
hedendaags  - present-day, actual, current, contemporary,
betekenen  -  to mean, to imply, to involve
omwenteling  -  revolution, upheaval
een rol spelen in ...  - to play a role in ...
 
het programma  -  programme
de spreker  -  (guest)speaker, narrator
 
de introductie  -  introduction
aan de hand van  -  based on
het archiefstuk  -  archival piece, historical piece
het archief  -  archive
de conservator  -  curator
de curator  -  curator, trustee
de invloed  -  influence
Constructivisme  -  Constructivism (a stream or tendency in architecture)
de inleiding  -  introduction, preface
de geschiedenis  -  history
de betrekking  -  relation (between countries, or between companies)
de uitgever  -  publisher
het tijdschrift  -  magazine, periodical
tevens, ook  -  as well, too
 
 
 
 
 
talkshow
 
o.l.v. (onder leiding van) ...  -  under the guidance of ...
het publiek  -  public, audience
meepraten  -  to join in hte conversation
deelnemers  -  participants
 
bekend  -  well-known, familiar
ervaren  -  experienced
gerealiseerd (realiseren)  -  finished
zich realiseren  -  to realise
in aanbouw  -  under construction
mede-oprichter  -  co-founder
beginnen  -  to start
eigen  -  own
zijn eigen ...  -  his own
bureau  -  office, desk, bureau
uitgroeien tot  -  to grow into a
internationaal  -  international
vestigingen  -  offices, establishments
te Moskou -  in Moskou
 
ervaring opdoen  -  to gain experience
sector  -  industry, sector
de standaardoplossing  -  one-size-fits-all solution
de partner  -  partner
zelfstandig  -  independent
doceren  -  to teach
docent  -  teacher
 
als geen ander  -  eminently, better than anybody
op het gebied van  -  in the field of, concerning
spraakmakend  -  much talked about, much discussed
masterplan  -  master plan
lijnrecht ingaan tegen ...  -  to go against, fly in the face of the interests of ...
gangbaar  -  valid, accepted
tijdperk  -  period, era
oprichten  -  to found, to establish
werken  -  to work
 
cum laude  -  cum laude, with distinction, with a first
cum laude afstuderen  -  to graduate 'with praise', 'with glory'
terugkeren  -  to return
 
bilateraal  -  bilateral
de voertaal  -  official language, lingua franca
 
 
Huiswerk oefening 4.2
 
 
 
 
 
 
Schrijf de woorden op de plaats van de puntjes (gebruik een andere kleur):

  
Russische ... in Nederland.
 
Lezing/debat/symposium | NAi Rotterdam - Auditorium | 22/10/13 19:30 - 21:30 uur

Nederlandse ..., kunstenaars en intellectuelen hadden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw nauwe ... met hun Russische collega’s.
Zo vertrok de Nederlandse architect Johan Niegeman naar de Sovjet Unie om, geïnspireerd door de socialistische ..., een aandeel te leveren aan de bouw van industriestad Magnitogorsk.
Sinds de ... van het kapitalisme in Rusland nemen Nederlandse architecten weer actief deel aan de Russische architectuurpraktijk.
Tijdens deze debatavond ... onder andere architecten Erick van Egeraat, Paul de Vroom en Buro Moscow over hun ... met de Russische ontwerp- en bouwpraktijk.

Dit programma vindt plaats ... ... ... van de tentoonstelling ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’,
van 16 oktober tot 12 januari 2014 te zien in De Hermitage in St. Petersburg.
Meer dan 200 maquettes, foto’s en tekeningen uit de collectie van Het Nieuwe Instituut tonen hoe Nederland na de Tweede Wereldoorlog vorm kreeg.
 
Het ideaal van gemeenschappelijkheid maakte plaats voor meer ..., als uitdrukking van een individualiserende ... .
Een belangrijk thema is de maakbaarheid van de samenleving en het ontwerpen voor de ‘gewone man’, ... voor de Nederlandse naoorlogse architectuur en stedenbouw.
Daarmee raakt de tentoonstelling aan overeenkomsten en ... met Russische architectuur.

‘Rusland in de Nederlandse architectuur’ trekt die relatie door naar de hedendaagse bouwpraktijk.
Wat ... de omwenteling in Rusland sinds 1989 voor de architectuur en stedenbouw?
En hoe ... de Nederlandse (westerse) architectuurpraktijk hierin een rol?
 
 
 
 
 

Programma en sprekers
 
 
 
Ellen Smit
... op de tentoonstelling ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’, in de Hermitage. Hoe het verhaal van de naoorlogse Nederlandse architectuur verteld wordt aan de hand van archiefstukken uit de ... . Ellen Smit is conservator van Het Nieuwe Instituut en curator van de tentoonstelling.

Bart Goldhoorn (tevens moderator)
‘Rusland in de Nederlandse Architectuurgeschiedenis: de invloed van het Constructivisme 1920-1930 en 1975-1985’. Een inleiding op de ... van de Nederlands-Russische betrekkingen in de architectuur. Bart Goldhoorn is uitgever van het ... Project Russia en curator van de Moscow Architecture Biennale. Hij is tevens een van de curatoren van ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’.


Talkshow onder leiding van Bart Goldhoorn met architecten en stedenbouwers over het bouwen en ontwerpen in Rusland, waarbij ook het ... kan meepraten. Deelnemers zijn:Erick van Egeraat
Erick van Egeraat is de meest ... en ervaren Nederlandse architect in Rusland. Hij heeft meer dan 35 projecten ontworpen in Rusland, waarvan er vier ... zijn en zes in aanbouw.
Erick van Egeraat was in 1983 medeoprichter van Mecanoo. In 1995 begon hij zijn eigen bureau Erick van Egeraat associated architects (EEA), later designed by Erick van Egeraat.
Het bureau ... uit tot een internationaal bedrijf met 155 werknemers in ... te Moskou, Londen, Boedapest, Praag en Rotterdam.
www.erickvanegeraat.com/
 
Paul de Vroom
De afgelopen jaren heeft Paul de Vroom veel ervaring opgedaan met woningbouwprojecten in Moskou – een sector die ... wordt door standaardoplossingen in hoogbouw.
Paul de Vroom was tot 2013 partner bij DKV architecten en is nu ... architect in Rotterdam.
Daarnaast doceert hij aan verschillende universiteiten en academies.
www.pauldevroom.com
 
 
 
KCAP
 Als geen ander Nederlands bureau heeft KCAP een praktijk in Rusland opgebouwd op het gebied van stedenbouw. Meest spraakmakend is het masterplan voor de stad Perm, dat lijnrecht inging tegen de gangbare ...kundige praktijk in het post-sovjet tijdperk.
KCAP is in 1989 opgericht door Kees Christiaanse en heeft kantoren in Rotterdam, Zurich en Shanghai.
Han van den Born van KCAP zal spreken over zijn ervaringen met ... in Rusland.
www.kcap.eu

Buro Moscow
Olga Aleksakova komt uit Rusland en is cum laude ... in Delft.
Na en aantal jaren gewerkt te hebben bij OMA is zij ... naar Moskou en heeft daar Buro Moscow opgericht. Als geen ander kan zij een ... maken tussen de Russische en de Nederlandse architect.
www.buromoscow.com
 

Dit programma wordt georganiseerd in ... met DutchCulture, center for international cooperation, in het kader van ... programmering van het bilaterale Nederland-Rusland jaar.


 ... informatie:

Datum: Dinsdag 22 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Auditorium, Het Nieuwe Instituut. Museumpark 25, Rotterdam
Prijs: Standaard 7,50 euro. Studenten 3,00 euro
Voertaal: Nederlands
Inschrijven: Rusland in de Nederlandse architectuur
 

Meer informatie over de tentoonstelling ‘Architecture the Dutch Way 1945-2000’ in de Hermitage in St. Petersburg: Architecture the Dutch way. 
 
 
Huiswerk oefening 4.3
 
 
Wat is de betekenis van deze woorden? (find the meaning of these Dutch words, pick one:)
 
Kies uit:  
 
als de beste  /  regelen  /  iemand enthousiast maken  /  niet hetzelfde  /  praten over wat je meegemaakt hebt  /  een samenleving, waarin het 'collectief' en 'samen' minder geldt / hechte relatie  /  een onderneming starten  /  meedoen  /  controle  /  de weg vrij maken voor meer keuze /  bouwen voor het volk  /  met twee of meer personen iets doen of maken  /  typerend
 
 
1. nauwe band = ...
8. karakteristiek = ...
2. inspireren = ...
9. het verschil = ...
3. actief deelnemen aan = ...
10. invloed = ...
4. vertellen over je ervaringen = ...
11. een bedrijf oprichten = ...
5. plaatsmaken voor diversiteit = ...
12. samenwerking = ...
6. individualiserende samenleving = ...
13. als geen ander = ...
7. bouwen voor de 'gewone man' = ...
14. organiseren = ...
 

 
 
Huiswerk oefening 4.4a
 
Schrijf op waar de tentoonstelling 'Architecture The Dutch Way' in Sint Petersburg in Rusland over gaat:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 

Huiswerk oefening 4.4b

Zou u naar deze tentoonstelling / lezingen willen gaan?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 
 

Huiswerk oefening 4.5
 
Vul in:
 
karakteristiek / partner  /  vergelijking  /  vestigingen / banden  / aandeel  /  ervaringen  /  tijdschrift 
 
1. Sommige Nederlandse en Russische architecten hebben nauwe ... .
2. Hij vertrok naar de Sovjet Unie om een ... te leveren aan de bouw van industriestad Magnitogorsk.
3. Tijdens deze debatavond vertellen o.a. architecten Erick van Egeraat, Paul de Vroom en Buro Moscow over hun ... met de Russische ontwerp- en bouwpraktijk.
4. Het ontwerpen voor de ‘gewone man’ is ... voor de Nederlandse naoorlogse architectuur en stedenbouw.
5. Bart Goldhoorn is uitgever van het ... Project Russia
6. Het bureau van Erick groeide uit tot een internationaal bedrijf met 155 werknemers in ... te Moskou, Londen, Boedapest, Praag en Rotterdam.
7. Paul de Vroom was tot 2013 ... bij DKV architecten en doceert aan verschillende universiteiten.
8. Olga Aleksakova is cum laude afgestudeerd in Delft. Na en aantal jaren gewerkt te hebben in Nederland is zij teruggekeerd naar Moskou en heeft daar Buro Moscow opgericht. Als geen ander kan zij een ... maken tussen de Russische en de Nederlandse architect.

 
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
 


 
Huiswerk oefening 4.6
 
 
Geef antwoord op onderstaande vragen:
 
 
1. Wat weet u over de architect Erick?
........................................................................................................
........................................................................................................
 
 
2. Wat heeft Olga de afgelopen jaren gedaan?
........................................................................................................
........................................................................................................
 
 
3. Welke bijzondere dingen heeft architecten bureau KCAP gedaan voor de stad Perm?
........................................................................................................
........................................................................................................
 
 
4. Wie leidt de talkshow?
........................................................................................................
........................................................................................................
 
 
5. Hoeveel kost een kaartje voor een student?
........................................................................................................
........................................................................................................

Handige woorden
 
de kunst  -  art
modern  - modern
gedurfd  -  daring, audacious
ouderwets, behoudend  - conservative, old-fashioned, ancient
nostalgisch  - nostalgic
traditioneel  -   traditional
hoog  - high, tall
laag  - low, short
smal  -  small, little
breed  -  largem wide, broad
design, ontwerp  -  design, outline
de constructie  -  construction
de engineer  - engineer
het glas  - glass
de steen  -  stone
de steensoort -  type of stone
lichte kleur  - light colour
donkere kleur  -  dark colour
de uitstraling  -  reputation, appeal, radiation, effusion, 
de verf  -  paint
pleisterwerk  -  stucco on the walls
het hout  -  wood
statig  -  solemn, majestic, pompous
gezellig, knus  -  cosey
kil  - cold, chilly
een mix van  -  a mixture of
de toren  -  tower 
de tempel  -  temple
de kerk  -  church
gebouw  -building
vakantie-huis  -  holiday-home
licht  -  light
gelijkvloers  -  pavement-level, main floor
verdieping  - storey, floor, level
zuil  -  pillar, column
beeld  -  statue, sculpture
ijzer  -  iron
omringd door water  -  surrounded by water
adembenemend  -  breath-taking
lelijk  -  ugly
niet mijn smaak  -  not my taste, not my kind of ...
 
 
 
 
Huiswerk oefening 4.7
 
a. Beschrijf de architectuur in de volgende plaatjes.
b. Vindt u het bouwwerk mooi? Waarom? :
 
 
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 
 
 

Huiswerk oefening 4.8
 
Mijn Dagboek
 
Hoe zou uw droomhuis eruit moeten zien?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
Hoe zou uw droom-werkplek er uit moeten zien?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
Wat zou u nog willen bouwen / aanleggen in uw stad?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
 
 

 
Praktische zaken
 
Practical business
 
 
Ieder les bespreken we een praktisch ding, dat u kan tegenkomen in Nederland.
(Each lesson we will discuss a practical thing you can encounter when living in The Netherlands.)
 
Holidays (feestdagen)
 
The average Dutch employer has 5 weeks of holiday.
There are also some other holidays in which most offices and shops are closed.
I will also list some other Dutch days of importance as well:
 
* Pasen (Easter, Christian holiday)
 
 
 
- Goede Vrijdag (Good Friday)
- 1e Paasdag (sunday), 2e paasdag (monday)
 
 
 
 
 
 
* Hemelvaart (Ascension), religous (always a Thursday)
* Pinksteren (Pentecost, Whitsunday), religious (always a Monday and Sunday)
 
 
* Moederdag Mother's day (2nd sunday in May) 
* Vaderdag Father's day (3rd sunday in June)
 
* Wereld Dierendag Animal Day (October 4th)
 
 
* 4 mei Dodenherdenking May 4th is the recollection of all people that died in wars.
 
 
 
 
 
* 5 mei Bevrijdingsdag May 5th is the 'day of freedom', the anniversary of the end of World War 2 in 1945.
 
 
 
 
* 5 december Sinterklaas.

This is a party for children. Originally he is a saint from Turkey with his friends the Moren. But now he is told to come from Spain every year, with his steamship,  accompanied by his assistants called 'Zwarte Piet'.
Children put their shoe under the mailbox and put in a carrot for his horse and a little poem for Sinterklaas or Piet. They sing many songs.
He and his Black Petes fill up the shoe with candy or little presents.
December 5th is 'pakjes avond': all (sweet) children get presents.
 
 
 
 
 
* 'De bouwvak ' is the summer holiday for all construction workers. Mostly this is in August.
School summer holiday is 6 weeks in July / August.
 
 

Schools are closed approx. 10 weeks a year.
The academical schoolyear starts in September.   
 
 
* Carnevalsvakantie / krokusvakantie (in february or march):
 

 
 
Carneval is only celebrated in the South. (mainly catholic) 
In the North of The Netherlands this week of holiday refers to 'krokus': a spring-flower.
 
 
 
* Mei vakantie (May holiday: 2 weeks break in May)
 
 
* Herfstvakantie (autumn holiday)
 
 
 
 
* Kerstvakantie (Christmas holiday)
 
 
 
- Kerstavond
- 1e Kerstdag
- 2e Kerstdag
 
- Oud en Nieuw 31 december (vuurwerk en oliebollen)
- NIeuwjaarsdag 1 januari
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 4.9
Welke speciale vakantiedagen had u in uw vorige land?
 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 4.10 Practice writing

Schrijf 20-30 zinnen over iets wat u interesseert in kunst. Het maakt niet uit wat.
Als u niets weet, mag u ook zinnen schrijven over een ander onderwerp.
 
***


DUTCH CAM CHAT nr. 4:
 
 
 

1. Google mooie gebouwen/steden uit uw land en vertel me erover.
Vertel over ieder gebouw 5 minuten.

2. Lees me tekst 4 voor
.

3. Lees me huiswerk oefening 2.16 voor.
 
 
 
 
 
 
 

Good job! You finished lesson 3 and 4!
Now you:
* can talk about architecture in all its forms
* can read more difficult texts 
* can make all nouns plural
* know all about the word 'er'
* have learned all Dutch holidays
 
 

 

 Please repeat lesson 1 - 4.
 
 
 
 
 
 
THE END