Les 13 + 14:HET JOURNAAL, DE ACTUALITEIT
 
 
 
 
 
 

 
Les 13:
To download the homework-file of lesson 13, click HERE.
  
 
 
From now on, each lesson will contain videos and texts, from which you can pick vocabulary in order to write and talk, about various subjects.
The grammar you will run into, while writing and talking, we will discuss during the webcam sessions. If you encounter any problem, we have ample opportunity to go through it.
Lesson 7 - 19 you can enter with the same username and password. Just pick something you like. Have fun!
 
 
VIDEO 1
 
'Pauw en Witteman'
 
 
Every evening around 23:00 Jeroen Pauw and Paul Witteman host a talkshow 'Pauw and Witteman', containing guests related to the news of that day.
Watch this video and listen.
Joanna is against the monarchy and is making plans for protests around the country.
Opinions at the table differ.
 
 
 
 
NB Joanna wears a T-shirt 'geen mens is illegaal', which refers to the government plans the end of 2013 (requested by the right wing polical parties) to consider and treat citizens without a Dutch residence permit (immigrants without papers, or so-called 'illegalen') as 'illegal' and therefore under criminal law. A hot topic which shook The Netherlands upside down. (In the end, this law did not get accepted by the government, but at the time of this television show that was not clear yet.)

 
 
People you hear speaking, are:
* Jeroen Pauw and Paul Witteman (hosts), working for the broadcasting corporation 'Vara'
* Joanna (student and activist)
* Job Cohen (former mayor of Amsterdam and politician of a left-middle political party)
* Erica Terpstra (old Olympic medal swimmer and former politician, right-wing political party)
* The director of the Dutch Newspaper 'De Telegraaf', a popular newspaper in Holland
 
 
a) Luister naar de film, 2x
 
 
 b) Bekijk het filmpje opnieuw en lees mee.
 
 
Jeroen: Goed, we praten verder.... eh..Joanna, jij ziet hier aan tafel zonder achternaam.
Met een T-shirt dat Job Cohen ook graag zou willen dragen, denk ik.
 
Ik denk het ook. Maar nu even niet.
 
Laten we even kijken hoe we jou ook alweer hebben leren kennen, begin februari.
Dan sta jij daar in.. waar was het? Utrecht. Utrecht?
 
Joanna: Ja. Bij het Beatrix theater.

Jeroen: Daar was op dat moment eh.. eh.. de koningin ook aanwezig en jij stond buiten: ‘weg met de monarchie, het is 2013’.
OK, toen kwamen er wat agenten aan, die met jou in gesprek gingen. En wat zeiden ze ook alweer?
 
Joanna: Dat ik maar op een onbewoond eiland moest gaan wonen, als ik eh... geen zin had in de monarchie.
 
Jeroen: Goed, dat heb je niet gedaan en daarom zit je ook hier.
Je hebt die avond geloof ik, of misschien was het de avond erop, bij ons aan tafel gezeten.
(Je) hebt verteld dat je nog van alles van plan was om te gaan doen: te gaan demonstreren. Daarover straks.
 
Je hebt in ieder geval het interview ook gehaald dat Willem-Alexander en Maxima hebben gegeven, want daar maakte Willem-Alexander nog een opmerking over jou en over de agenten die jou toen hadden benaderd.
Ja.
 
(interview with the crown prince, who now is the Dutch king)
 
Koning: "Ik ben ervan overtuigd dat wij een prachtige inhuldigingsdag, troonswisseling-dag, in Amsterdam tegemoet gaan, waar natuurlijk ook geluid, ...eh mogelijkheden voor tegengeluiden zijn en dat moet ook!
Is helemaal niks mis.
Dus ook zo’n spandoek, zoals we laatst zagen, geen probleem. Vind ik absoluut geen probleem.
 
En daar wil ik dit bij zeggen dat die arme politieman, die dacht dat hij (dattie) het beste deed, die heeft een foutje gemaakt, denk ik.
Maar we mogen allemaal fouten maken en daar leren we van."
 
Jeroen: Blij met zijn reactie?
 
Joanna: Ja, ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk dat hij wist dat we dat hebben gedaan.
Mmm, wat ik ook heel leuk vond aan het interview....
is dat hij zei dat hij heel graag koning van alle mensen wilde zijn.
Dan denk ik van... goh, alle mensen in Nederland, dat zijn dus ook de mensen die geen verblijfsvergunning hebben en eh.. illegaal zijn verklaard.
 
Dus mochten we dan toch een monarchie hebben, dan denk ik: dan toch ook echt voor alle mensen zodat zij ook echt mens in Nederland kunnen zijn.
 
Jeroen: Dat heb je gezegd. Dat is (das) 1. Nu nog even naar morgen, want ik neem niet aan dat je hem alleen maar omarmt omdat hij (omdattie) heeft gezien dat jij daar met dat bord stond.
Je gaat morgen demonstreren. Wat zijn.., wat zijn jullie plannen?
 
Joanna: We hebben een grote demonstratie op het Waterloo-Plein, daar komen verschillende bandjes, die anti-monarchistische liedjes gaan spelen voor ons.
 
Jeroen: Wat is een anti-monarchistisch liedje, hoe klinkt dat?
 
Joanna: Van alles. Er is ontzettend veel georganiseerd:
mensen hebben allemaal liedjes verzonnen.
En... eh... er komen spelletjes zoals 'Willempje..........
 
All: Er zijn slechte ervaringen mee als mensen tegelijkertijd een liedje verzinnen.(laughter)
 
Deze zijn heel leuk. Ja?
 
Joanna: We hebben spelletjes zoals 'Willempje Prik' en 'Waxinelichtje werpen'.
 
Jeroen: Wat is 'Willempje Prik'?
 
Joanna: Nou kom vooral morgen langs bij Waterloo-Plein.
 
Erica: Waxine lichtjes - houdertjes werpen? Klinkt als keiharde actie! Ja nee en het maakt echt verschil (sarcastic)
 
Job: Ja, kom op! dat is…dat vind ik nou flauw, ik bedoel, dat is, ik vind dat dus ook prima dat jullie daar op een gegeven moment gaan demonstreren.
Die ruimte moet er ook zijn. En doe dat dan ook.
Dan heb ik eerlijk gezegd ook liever dat het op een speelse manier is, dan dat het.. zoals.. het gaat in 1980.
 
Erica: Maar Willempje Prik, kom nou toch! Nou ja zeg! Als je dan... als je dan echt demonstreert...
 
Job: Gooi dan een paar stenen en rookbommen?
 
Erica: Nee, nee Dat is onzin. Dat is echt onzin. Maar ik vind, dan moet je…als je echt wilt dat je serieus wordt genomen...
Dan moet je ook serieus een demonstratie gaan doen.
 
Nou, dat gaan we doen!
 
Niet gaan 'Willempje prikken' kom op!
 
Maar maar... Het is begonnen met dat spandoek, dat is serieus. Wat nog meer?
 
Joanna: Goed, voor de rest gaan we individueel onze mening uiten, waar dat mogelijk is.
We gaan proberen op de Dam te staan, om ook ons geluid te laten horen.
 
Er is een gesprek met de burgemeester geweest, afgelopen week. Die heeft gezegd, nou, dat is goed, he, daar mag je tussen staan, dus we moedigen vooral zoveel mogelijk mensen aan om ook te laten horen dat niet iedereen in Nederland in het Oranje sprookje gelooft, en…
Dat ook de internationale pers ziet dat niet iedereen in Nederland het ermee eens is, dat dit zomaar gebeurt in 2013, want dat kan toch eigenlijk niet meer?
 
Jeroen: Vind je niet dat het eigenlijk toch ook, even los van jouw eigen acties en de spelletjes en de ludieke dingen die je verzint, dat er toch eigenlijk ontzettend weinig protest, onrust, chagrijn is met betrekking tot de koningin of de monarchie of..of.. Willem-Alexander of wie dan ook?
 
Joanna: Nou, dat is absoluut niet waar. Er is een explosieve groei van leden bij het Nieuw Republiek eh... Republikeins Genootschap.
Wij zijn als (200%?) nou, heel erg veel. Wij zijn als actiegroep heel erg gegroeid.
Er zijn ontzettend veel mensen opgestaan, die hebben ons benaderd... en die hebben gezegd van "Goh, ik ben het met je eens"... "Ik ben ook eens gaan onderzoeken en eigenlijk heb je toch wel gelijk." ... "Maar ik had er toch nog nooit zo goed over nagedacht."
En ...eh... ik merk dat er heel veel mensen opstaan die dat zeggen en ik denk ook zeker ...
met november gaan we 200 jaar monarchie vieren...
 
Ik denk dat dat weer aanleiding kan zijn voor een grote campagne, dus we gaan zeker door, ook na de kroning.
 
Newspaper director: Goed.
Ik denk dat Nederland blij moet zijn met zulke leuke actievoerders.. eh.. en dat er geen gelazer is, zoals in 1980, dan met stenen gooien enzo. Dat is nu niet aan de orde.
Van de andere kant denk ik ook van "ja, eh.. doe het op basis van argumenten, schrijf ingezonden stukken in kranten, en ga..."
 
Joanna: Nou, we hebben een manifest aan Paleis Noordeinde gespijkerd afgelopen vrijdag!
 
Newspaper director: En ga op zo'n dag, als je toch de boel niet in de war wilt sturen... ga lekker genieten van de zon ergens op Texel… maar
 
Job: Maar zei u nou ingezonden stukken? U zegt ik stel de Telegraaf open voor een ingezonden stuk van deze dame?
Nou, daar is het nu te laat voor.
 
Newspaper director: Nou ja, de krant verschijnt morgen. De krant is al naar de drukkerij. Bij 200 jaar monarchie ... dan kan het wel.
 
We hebben geen opiniepagina als enige krant in Nederland. Job: Nee, alle pagina’s zijn opiniepagina’s !
 
Dat is niet waar! dat is niet waar. (laughter)
 
Was dit de Vara of..eh....?
 
Je bent te gast bij de Vara. O, gelukkig.
 
Newspaper director: Nee, maar...maar wat je ziet is dat wij vooral de lezers aan het woord laten, en dat we geen behoefte hebben aan ...zeg maar...professoren en andere deskundigen.
 
Job: Ja, maar dan wel omgekeerd, is het nu... straks, als zij nog bij 200 jaar Monarchie iets doen, is dat dan nieuws voor jullie?
Waarvan je zegt: Dat zetten we op de voorpagina. Of pagina 3? of...is dat geen nieuws?
 
Ik weet het niet. Als het gedragen wordt door miljoenen Nederlanders, nou...die indruk heb ik op dit moment nog niet...
 
En anders dus niet...
 
 
Joanna: Let u maar op, meneer!
 
Wat zegt u?
 
Let u maar op.
 
..We gaan praten over Willem-Alexander....
 

 

 
 
 
 
 
 

 


Woordenlijst 13.1
 
we praten verder - we talk further, we talk some more
een T-shirt dragen - to wear a T-shirt
nu even niet - not right now
alweer - again
Hoe heet je ook alweer? - What was you name again?
Hoe hebben we jou ook alweer leren kennen? - How was it that we have met you?
Wat zeiden ze ook alweer? - What did they say again?
in gesprek gaan met - to start a discussion with, to have a conversation with
onbewoond eiland - desert island
geen zin hebben in - don't feel like
geloven - to believe
geloof ik - I believe, I assume
de avond erop, de avond erna - the evening after
van alles - all sort of things
demonstreren - to demonstrate
daarover straks meer - on that subject later more...
in ieder geval - in any case
iets halen - to reach
de opmerking - remark, notice, observation
benaderen - to approach
overtuigd zijn - to be convinced
prachtig, prachtige - beautiful, splendid, great
inhuldiging - inauguration
troonswisseling - accession of the heir to the throne
tegemoet gaan - to approach
tegengeluiden - critisiscm, contra-sounds
daar is iets mis mee - something's wrong with that
spandoek, bord - banner
absoluut geen probleem - absolutely not a problem
de verblijfsvergunning - residence permit
illegaal, illegale - illegal
verklaren - to declare, to explain
aannemen - to assume
omarmen - to embrace, to support
klinken - to sound
ontzettend - terrific, great
ontzettend veel - very much
verzinnen - to make up, to invent
spelletje - funny game
de ervaring - experience
de slechte ervaring - bad experience
tegelijkertijd - at the same time
nou... - well
Kom vooral langs - Please drop by
keihard - very hard
keiharde actie - very tough actions
het verschil maken - to make the difference
Kom op! - Come on!
Dat vind ik flauw! - Don't bellyache!
op een gegeven moment - at a certain point in time, in a given moment
de ruimte - space
ergens ruimte voor zijn - to give room for..., to give the opportunity for...
doe dat dan ook - Then just do that!
eerlijk gezegd - honestly speaking
iets liever hebben - to rather have, to prefer
speels - playful, lambent
Kom nou toch! - o, please!
Nou ja zeg! - o, please!
Als je dan echt - If you really want to ...
de rookbom - smoke-bomb
onzin - nonsense
serieus genomen worden - to be taken seriously
het gesprek - conversation
de burgemeester - mayor
afgelopen week - last week
ergens tussen staan - to be among others, to be in between things
aanmoedigen - to support, to encourage, to reinforce
het sprookje - fairy tale
de pers - press, the media, paparazzi
het er mee eens zijn - to agree
zomaar - just like that, for no reason, out of the blue
dat kan toch eigenlijk niet? - that shouldn't be possible, does it?
even los van ... - apart from, forget about ... for a while, besides
ludiek, ludieke - funny happenings
het protest - protest
de onrust - excitement, turmoil, turbulence, agitation, commotion
chagrijnig - dismal
met betrekking tot - in respect of, concerning, as regards, as to
wie dan ook - any, whoever
explosief, explosieve - explosive
lid, leden - member, members
republikeins - republican
Genootschap - society, association, academy, circle, club
gelijk hebben - to be right
vieren - to celebrate
de aanleiding - reason, motive, occasion
aanleiding geven tot - to lead to, to cause, to be a reason for, to trigger, to be an incentive for
de campagne - campaign
doorgaan - to continue, to persevere
de kroning - coronation
blij zijn met - to be happy with
de actievoerder - activist
het gelazer - trouble
dat is nu niet aan de orde - that's not relevant right now
op basis van - based on
het argument - argument
het ingezonden stuk - a written reaction ( "a send-in piece")
de krant - newspaper
het manifest - manifest
Paleis Noordeinde - house of the king in The Hague
spijkeren aan - to nail on
de boel in de war sturen - to confuse things, to mess things up
de boel de boel laten - to leave things just the way they are, to leave the bunch
genieten - to enjoy
openstellen voor - to open for
de dame - lady
daar is het nu te laat voor - now it's too late
verschijnen - to appear
de drukkerij - printing company
de opiniepagina - pages in which sent-in opinion letters are published
als enige - being the only one
aan het woord laten - to allow to speak
behoefte hebben aan - to need
de professor - professor
de deskundige - expert
zeg maar - for example, in other words
omgekeerd - viewed from an other perspective, turned around
de indruk - impression
Let maar op... - Just wait and see...., just pay attention....

 
 
Extra uitleg
 
* 'Willempje Prik' refers to 'Ezeltje prik'. The Dutch crown prince, now king, is called Willem-Alexander, or Willem.
de ezel - donkey
het ezeltje - little donkey
prikken - to sting, to stab
Ezeltje Prik - a game in which you are blindfolded and have to put a tail on a fake donkey
 
 

 
* 'waxinelichtjes-houder werpen'
 
There has been an incident, in which a man threw a candle-holder at the carriage of the queen.
het waxinelichtje - little candle
de houder - holder
werpen - to throw
 
* 'allemaal tegelijkertijd een liedje verzinnen'

 
Before the crowning of the new Dutch king, all people were invited to write text for the "king-song". A song that the king would hear in the evening, after the inauguration.
In the end, one song-writer made a song of all submissions, but it contained grammar-errors.
Opinions about this song were spread widely on television, Internet and social media.
 
* 'in 1980', during the inauguration of queen Beatrix, there were violent demonstrations in Amsterdam.
 
 
* Texel
Texel is one of the 'Wadden'-islands, in the Wadden-Sea, north of The Netherlands.
A 'wad' is a sandbank. During low tide the sea disappears and the Wadden become visible.
 
 
The 5 Dutch Wadden-Islands are: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.
 

 
 
 
* 'allemaal opinie-pagina's' De Telegraaf is the best-selling newspaper in The Netherlands. At the same time this newspaper is considered to be right-wing, very subjective, a bit shallow, and not of a great journalistic quality. Some people say it's just a boulevard-tabloid.
 
* 'de Vara' is a non-commercial broadcasting corporation: according to many people with a left-wing tendency.

 
c) Zet de video vaak op pauze en zeg de personen na.
 
d) Bekijk nogmaals het hele filmpje. Begrijpt u nu alles?
 
 
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 13:
1) Tell me about everything you learned in lesson 13.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 14:
To download the homework-file of lesson 14, click HERE.
  
 
 
Huiswerk oefening 14.1
 
Beantwoord onderstaande vragen:
 
1.Vindt Erica Terpstra (de oudere vrouw aan tafel) het goed dat Joanna met grappige spelletjes demonstreert tegen de monarchie?
.................

2.Wat hebben de politieagenten gedaan toen Joanna een spandoek liet zien bij een theater in Utrecht?
.................

3.Wat vond de koning van dit incident?
.................

4. Wat is het verschil tussen de demonstratie van Joanna en de demonstraties in de jaren '80?
.................

5. Wat raadt de hoofdredacteur van De Telegraaf Joanna aan (aanraden = adviseren = to advice, to recommend)?
.................

6. Joanna is niet alleen voor haar acties tegen de monarchie op televisie. Voor welk ander doel zit zij hier (met haar T-shirt) en wat wil zij daarover zeggen?
.................

7. Denken de mensen aan de tafel dat de hoofdredacteur van de Telegraaf anti-monarchistisch nieuws in zijn krant wil? of twijfelen ze eraan?
.................
 
8. Welke spelletjes willen Joanna en haar mede-activisten doen? Denkt u dat deze vreedzame demonstratie als serieus wordt ervaren?
.................
 
 
Huiswerk oefening 14.2
 
Probeer wat informatie te vinden over de Waddeneilanden en vertel me erover.
Porbeer het in uw eigen woorden te vertellen.
Tijdens de webcam sessie kunt u het mij voorlezen.
.................................
.................................
 
 
 
 
Huiswerk oefening 14.3
Schrijf 10-20 zinnen over de monarchie van Nederland, of de monarchie in het algemeen.

 
NB This exercise is not about opinions, but a practice of looking for the right words and expressing yourself in Dutch.
 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Mijn Dagboek 
Have you ever celebrated Koninginnedag or Koningsdag in The Netherlands? How did you experience it?
If you did not celebrate this day, pick another celebration or happening you enjoyed.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 DUTCH CAM CHAT nr. 14:

a) Tell me about the tv-show and different arguments people use.
b) What do you know about the Dutch Monarchy?
c) Read out loud your written piece about the Wadden Islands
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.