Les 9 + 10: TECHNOLOGIE
 
 
In this lesson you will learn:
* that Dutch contains many English words
* to talk about technology and science
* to talk about social media
* to write a short essay in Dutch
* all about soccer-lunacy in The Netherlands 
* no grammar 
* that you get better in Dutch each day!
 
 
Les 9:
 
To download the homework-file of this lesson, click HERE.

VIDEO 1
 
Kijk naar dit indrukwekkende filmpje met robots.
 
 
 
 
Huiswerk oefening 9.1
 
Beschrijf wat u ziet.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Hoe denkt u dat de auto van de toekomst eruit ziet?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................

 
 
 
 
 

TEKST 2
 
bron: schooltv.nl/eigenwijzer/
 
a) Learn these words first:
 
 
Woordenlijst 9.1

nanotechnologie  -  nanotechnology
de microscoop  -  microscope
microscopisch klein  -  microscopicly small
het formaat  -  size, measure
het molecuul  -  molecule
de eigenschap  -  characteristic, quality, feature
bepalen  -  to determine
hopen  -  to hope
het huidweefsel  -  skin tissue
zelf  -  on your own, yourself, without help
geïntegreerd  -  integrated
het circuit  -  circuit
het component  -  component
bevatten  -  to contain
het laagje  -  thin layer, thin coat, thin base
een laag maken  -  to mantle
de laag  -  layer, coat, base
dik maken  -  to thicken, to make thicker
opdampen  -  to steam up, to smoke up, to dampen
aanbrengen  -  to put on, to mount, to place
de zonnebril  -  sun glasses
de zonnecreme  -  sunscreen
 
 
 
de mechaniek  -  mechanics
micro  -  micro, very small
macro  -  macro, very big
het niveau  -  level
de materie  -  matter, substance
zicg gedragen  -  to behave
de kennis  -  knowledge
het gedrag  -  behaviour
nog in ontwikkeling zijn  -  to be in development
 
 
de ontwikkeling  -  development

 
 
 
b) Luister naar de tekst
 
 

 

Nanotechnologie: Techniek op microscopisch klein formaat

 
 
Bij nanotechnologie is het de bedoeling om molecuul voor molecuul iets op te bouwen, zodat je de eigenschappen ervan heel precies kunt bepalen.

Zo hopen mensen in de toekomst bijvoorbeeld huidweefsel zelf te kunnen maken, maar ook geïntegreerde circuits ('chips') die heel veel componenten op een erg klein oppervlak bevatten.

 
Opdampen

Tegenwoordig worden wel laagjes van heel weinig moleculen dik gemaakt door opdampen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het aanbrengen van een coating op zonnebrillen, of bij zonnecrème met een zeer dunne beschermende laag.
Later wil men ook heel kleine mechaniekjes gaan bouwen, maar dat is nog science fiction.

 
Microniveau

Een probleem bij nanotechnologie is dat materie zich op microniveau anders gedraagt dan op macroniveau.
De kennis over het gedrag op microniveau is nog in ontwikkeling.
Daarom is het moeilijk om nu al te zeggen hoe nanotechnologie zich in de toekomst zal ontwikkelen. 

 
 
 
c) Zeg mij na
 
 
 

 
 
 
 
Huiswerk oefening 9.2

Vul in:

1. Je kunt de ... (characteristics) van deze ... (matter)  goed bepalen met deze ... (technology)
2. Deze chip bevat veel ... (components) op een heel klein oppervlak.
3. Nano-technologie is een technologie die momenteel heer erg in ...  (development) is.
4. Op de zonnebril ... ze een coating ... . (to put on)
5. Materialen, stoffen en constructies ... ... heel anders op micro-niveau dan op macro-niveau. (to behave themselves)
6. Nederland investeert graag in ... (knowledge) en ontwikkeling.
7. Vergeet je de ... (sunscreen) niet?
8. Deze broodtrommel ... (contains) een boterham met pindakaas.
9. Ik ... (hope) dat alle apparaten in de toekomst draadloos zijn. 

 

 


 

 

 

 

Huiswerk oefening 9.3

Men zegt dat we in de toekomst het remedie tegen kanker kunnen hebben, dankzij nano-technologie.
Ook zouden we in een huis kunnen wonen, waarbij kleine robotjes de kleur van de muren bepalen, op basis van onze commando's via onze stem.
Welke toepassingen van nano-technologie kent u? (u mag ze ook googlen)
 
 
Schrijf 10 zinnen over nano-technologie of een andere technologie die u interessant vindt.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 3

a) Lees deze tekst 3 keer:
 
 
 
 
In een modern leven gebruiken elektrische apparaten enorm veel energie.
Overdag natuurlijk, wanneer mensen werken,
maar vooral ook ’s-avonds.
 
Als het donker wordt, gaan de lichten aan.
Mensen kijken tv…, doen de was…  
 
Elektrische stroom komt niet zomaar uit het stopcontact.
Je krijgt het eerst vanuit een kastje in de straat.
Daarvòòr, komt het van de hoogspanningskabels van buiten de stad.
 
Maar, het wordt opgewekt in de centrale.
Met turbines en stoom.  
Stoom krijgen we van heet water.
Water wordt verwarmd door vuur.
 
 
 
…en vuur maken we met kolen en gas.  
 
Maar… kolen raken op.
En gas ook.
Dus waar halen we dalijk (=zodadelijk, zometeen, in de toekomst) de energie vandaan?
 
Energie die we nodig hebben om elektriciteit op te wekken.  
Elektriciteit voor ons elektrisch vleesmes...
…en de  garagepoort.  
 
En ook nog eens….:
Het verbranden van die fossiele brandstoffen,
als kolen of gas,  maar ook olie,
veroorzaakt een hoop vervuiling!  
 
Er komen allemaal gassen vrij, die als een deken over de aarde liggen.
Waardoor het op aarde steeds warmer wordt…
waardoor de poolkappen smelten…
waardoor het water stijgt…
 
 

waardoor…
Niet goed dus!    
 
Elektriciteit opwekken kan ook op andere manieren.
Windenergie en zonne-energie bijvoorbeeld.
 
 
 
 
Deze vormen van energie kunnen ook elektriciteit opwekken.          
     
 


Woordenlijst 9.2 

de energie  -  energy, power
de energieopwekking  -  power generation
 
 
 
 
modern  -  modern
gebruiken  -  to use
elektrisch, elektrische  -  electrical, electric
het apparaat  -  (home) appliance
enorm veel  -  huge amount of, a lot, very much
overdag -  during the day, by day
natuurlijk  -  of course
vooral  -  especially, particularly, above all
donker  -  dark
het licht  -  light
de lichten  -  lights
de was doen  -  to do your laundry
komen  -  to come
niet zomaar  -  not just like that, not out of the blue, not just, not simply
zomaar  -  not for a reason, out of the blue 
het stopcontact - socket, power point
daarvòòr  -  before that, previously
de hoogspanningskabel  -  high-tension cable, electricty cable on high poles
opwekken  -  to generate
de centrale  -   plant, power station
de turbine  -  turbine
de stoom  -  steam
verwarmen  -  to heat
de kolen  -  coal
het gas  -  gas
opraken  -  to run out
iets ergens vandaan halen  -  to fetch something, to get something
zodadelijk  -  soon, in a little while, in a moment
nodig hebben  -  to need
het mes  -  knife
de garage  -  garage
de poort  -  gate
de garagepoort  -  door if the garage
 
 
 
en ook nog eens...  -  also..., above all that...
verbranden  -  to burn
de fossiele brandstof  -  fossil fuel
de olie  -  oil
veroorzaken  -  to cause, to trigger
een hoop -  a lot
de vervuiling  -  polution
vrjkomen  -  to be released
de deken  -  blanket
de poolkap  -  top of the northpole/southpole
 
 
 
smelten  -  to melt
stijgen  -  to increase, to rise
de vorm  -  shape, manner, way
 

 
 
 
Huiswerk oefening 9.5
 
Vul in:
1. Energie halen uit biomassa is een alternatieve brandstof voor ... . (fossil fuels)
2. Ik gebruik electriciteit om ... ... te .... . (do your laundry)
3. Als de vervuiling zo doorgaat, smelten de ... (top of the north= and southpole)
4. Water wordt ... (heated, warmed)  door vuur.
5. Zonne-energie is een andere ... (manner, way) van energie.
6. Elektrische stroom komt niet zomaar uit het ... . (socket)
7. ... (especially) in het donker gebruiken we veel elektriciteit, omdat iedereen dan alle lichten aandoet,
8. Het verbranden van fossiele brandstoffen veroorzaakt een hoop ... . (polution)
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 9.4

Probeer deze vragen te beantwoorden:
 
1. Waar komt elektriciteit vandaan ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Noem 2 nadelen van fossiele brandstoffen.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Wat zijn de gevolgen van de vervuiling ? 
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 9.6
 
Alternatieve energie-bronnen

de bron  -  source
aankaarten  -  to address
de aard  -  nature
de zorgen  -  concerns
de controverse  -  controversy
variëteit  -  variety
de belanghebbende  -  advocate
ontvangen  -  to conceive
herstellen  -  to recover
ongewenst  -  undesirable
de consequentie  -  consequence
inherent  -  inherent
koolstof dioxide uitstoot / CO2 uitstoot  -  carbon dioxide emission
global warming  -  global warming 
 
 
 
 
 
Learn the above words.
Then, translate this text into Dutch:
source: Wikipedia
 
Alternative energy is any energy source that is an alternative to fossil fuel.
These alternatives are intended to address concerns about such fossil fuels.
The nature of what constitutes an alternative energy source has changed considerably over time, as have controversies regarding energy use.
 
Today, because of the variety of energy choices and differing goals of their advocates, defining some energy types as "alternative" is highly controversial.
In a general sense, alternative energy as it is currently conceived, is that which is produced or recovered without the undesirable consequences inherent in fossil fuel use, particularly high carbon dioxide emissions, an important factor in global warming.
 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 9.7 

Noem enkele alternatieve energie-bronnen:
1. ......
2. ......
3. ......
4. ......

 
 
 
Huiswerk oefening 9.8
 
Bekijk deze video:
(kopieer http://www.schooltv.nl/video/energiebronnen-hoe-kun-je-energie-opwekken/#q=energie in uw browser)

 
Probeer zoveel mogelijk op te schrijven wat u hoort.
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 9
1) Tell me about everything you learned in lesson 9.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.
 

 
 
 
Les 10:
To download the homework-file of lesson 10, click HERE.
 
 

TEKST 4
 
Social Media
 
 
 

Based on: 
http://pwsocialmedia.webklik.nl/page/de-voor-en-nadelen-van-social-media-
 

Wat zijn de voor - en nadelen van social media?                                                                  

Tegenwoordig zie je iedereen op een smartphone die een verbinding heeft met Internet.
Alles wat zich om ons heen afspeelt kan met een klik op de muisknop aangekaart en verspreid worden.
De wereld van nu zou je je niet meer kunnen indenken zonder sociale media.

Elke seconde wordt er wel iets gepost op een medium wat iets te maken kan hebben met gevoelens of gebeurtenissen.
Mensen vinden de social media een gemakkelijke manier om hun gevoelens te uiten en andere mensen met hen mee te laten
leven.

Kijk bijvoorbeeld naar YouTube.
Er staan miljoenen filmpjes op die ge-upload zijn door mensen, die massaal worden bekeken door andere mensen.
Of het nou een clip van een muziekvideo is of een documentaire: er is voor ieder wat wils.
Dat is de kracht van social media.

Iedereen is anders en zet dus andere dingen op het Internet, waarin andere mensen zich weer in kunnen leven.
Via Twitter worden er vaak dingen aangekaart met meningen "voor" of "tegen".
Als er veel mensen over hetzelfde gaan twitteren trekt het de aandacht en kan het zelfs in het nieuws komen.

Als er zo'n enorme massa achter een mening staat tegen bijvoorbeeld de politieke ideeën van iemand,
kan dit een heel negatief beeld geven over hem. Andere mensen gaan die politicus bijvoorbeeld sneller zien als een
"gek die geen inhoud heeft". Dit kan dus een vertekend beeld geven, waardoor je sociale media niet altijd kunt vertrouwen.
Soms is de politicus echter wel een 'gek zonder inhoud", dat kan natuurlijk ook.
 
 
Woordenlijst 10.1

de verbinding  -  connection
zich afspelen  -  to take place, actions to be conducted in relation to an issue
om ons heen  -  around us
de klik  -  click
de knop  -  button
de muis  -  mouse
aankaarten  -  to address
verspreiden  -  to spread
zich indenke  -  to imagine
het medium  -  medium
iets te maken hebben met...  -  to have somtehing to do with ...
de gevoelens  -  feelings
de gebeurtenis  -  event, happening, action
uiten  -  to express
zich inleven in  -  to identify with, to empathise
meeleven met  -  to commiserate, to feel pity for, to sympathise
massaal  -  massive, mass
de documentaire  -  documentary
zetten  -  to put
aankaarten  -  to address
de mening  -  opinion
voor  -  in favour of, pro
tegen  -  against, contra
hetzelfde  -  the same
de aandacht trekken  -  to draw the attention
in het nieuws komen  -  to be in the daily news
inhoud  -  content
een vertekend beeld  -  distortion of information, a wrong image
vertrouwen  -  to trust
dat kan (natuurlijk) ook  -  that's also a possibilty, that's also true
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 10.1
Welk sociaal medium / sociale media gebruikt u veel? Waarvoor?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
 
 
 

Wat er ook kan gebeuren, zoals laatst, is dat er een grote groep jongeren bangalijsten op ging stellen.
Wat er dan dus gebeurt, is dat jongeren een lijst samenstellen van meisjes die het snelst met jongens naar bed zouden willen
gaan. Als meisje ben je er totaal niet blij mee, als mensen dit op een medium zetten met jouw naam erin.
Dit schendt ook je privacy en sinds het incident is het daarom verboden om nog zulke lijsten te maken.
 
 
 
 
Op deze manier zie je wat de gevolgen al kunnen zijn van een kleinschalig project dat uitloopt op iets groots.
Sociale media trekken een grote hoeveelheid positieve en negatieve publiciteit aan.

De goede kanten van Sociale media

Viral effect

Sociale media zijn vaak erg actueel, er is altijd een grote groep mensen bezig met het uitzoeken van nieuwtjes e.d., en er is natuurlijk altijd iemand als eerste bij een gebeurtenis aanwezig.
Kijk bijvoorbeeld naar de politie.

Als er iemand wordt vermist kunnen zij dit op Twitter plaatsen voor een groot publiek. Misschien heeft iemand wel iets
gezien en kunnen ze dit aangeven.
Hierdoor worden politie-zaken sneller opgelost dan eerst.

Wat je ook ziet is, dat er in no-time een heleboel mensen over praten, wanneer er een feest wordt georganiseerd en
dit bekend wordt gemaakt op bijvoorbeeld Facebook.
Alle inhoud die word gepost op een medium is vrijwel altijd deelbaar en gemakkelijk te verspreiden over het Internet.
 
Er vindt dus snel een viral effect plaats.
Dat lijkt op een soort mond-tot-mondreclame: zeer effectief en goedkoop.
De aanname bij virale marketing is dat als een uiting een "ontvankelijk" individu bereikt, dit individu "besmet" wordt.
Zolang elke besmette persoon gemiddeld meer dan één andere persoon benadert met de uiting, zal -net als bij een epidemie- het aantal besmette personen enorm groeien. 

De manier waarop deze reclame wordt gedeeld, is door een reclamefilmpje op het Internet, ook wel viral commercials
genoemd. Deze reclame wordt beter opgenomen door mensen, dan de reclamespotjes op televisie.
Met reclamespotjes die 'sexy' of 'grappig' zijn wordt de meeste aandacht getrokken en is de kans op virale verspreiding het grootst.
 
 
 
Woordenlijst 10.2

opstellen  -  to edit, to deploy, to pit
samenstellen  -  to compose
de lijst  -   list
naar bed gaan met iemand  -  to have sex with someone
ergens totaal niet blij mee zijn  -  to be absolutely unhappy about a situation 
schenden  -  to harm
de privacy  -  privacy
het incident  -  incident
verboden  -  prohibited
het gevolg  -  consequence
kleinschalig  -  on a small scale
uitlopen op  -  cause,to end in a certain outcome
actueel  -  present-day, current, live
het nieuwtje  -  news item, gossip,
aanwezig  -  present
vermist  -  missing
het publiek  -  crowd, audience
oplossen  -  to solve
organiseren  -  to organise
bekend maken - to announce, to let it be known
de inhoud  -  content(s), inhoud hebben  =  to have brains, to say usefull things
deelbaar  -  having the possibilty to be shared
plaatsvinden  -  to take place
effectief  -  effective
goedkoop  -  cheap
de aanname  -  assumption,
aannemen  -  to assume
de uiting  -  expression
ontvankelijk  -  sensitive,m receptive, accessible
het individu  -  the individual
besmetten  -  to infect, to contaminate
benaderen  -  to approach
de epidemie  -  epidemic
opnemen  -  to absorb
grappig  -  funny
het grootst  -  the biggest, the highest
 
 
 
Huiswerk oefening 10.2
 
Vul in:
1. Via Twitter kunnen sommige politie-zaken beter ... (solved) worden dan vroeger.
2. Elke ... (infected, contaminated) persoon kan een andere persoon ... (infect, contaminate), en zo het ... (virus) verspreiden.
3. Alle inhoud gepost op een medium kan zich heel snel ... . (spread, diffuse, disperse)
4. Een ... (small-scale) project kan al snel uitlopen op iets groots.
5. Welke ... (movies) heb je al gedownload van YouTube?
6. Viral commercials worden vaak beter ...  (absorbed) door mensen, dan tv-commercials.
 
 
 
 
 
Long tail

De sociale media en niche communities zijn erg bezig met het benaderen van marketingniches.
Waar het op neer komt is, dat producten die weinig worden gekocht of waar weinig vraag naar is, al met al een groot
deel van de markt innemen.
Zelfs meer dan de bekende grote producten.
Als de winkel of producent maar een groot genoeg aanbod kan verlenen.
Dit wordt de Long Tail of Marketing genoemd.
 
Met de opkomst van Google en vooral webshops is de long tail belangrijk geworden voor de marketeers.
De long tail is echter niet alleen een uitkomst voor de marketeers, maar ook voor de consument is er een nieuwe wereld open
gegaan.
De grote namen krijgen nu concurrentie met de niche markten.
 
 
 

Wisdom of the crowd

Wat het belangrijkste aan sociale media is en natuurlijk ook een goede kant heeft, is dat het snel doorzoekbaar en voor
een deel objectieve informatie bevat. Dit komt doordat alle informatie wordt gegenereerd door een grote groep mensen
die dezelfde mening hanteren. 

Deze opvatting wordt ook wel the wisdom of the crowd genoemd.
Oftewel:  samen zijn we slimmer. Een voorbeeld: als één professor of expert iets wilt ondernemen kan hij dat alleen doen.
Maar als er meerdere mensen samenkomen kun je veel meer bereiken.

Er is sprake van wisdom of the crowd als er met de diversiteit aan meningen, ideeën en bijdragen iets intelligents tot stand gebracht wordt dat de mogelijkheden van individuen en individuele organisaties overtreft.
Daardoor is een (grote) groep mensen in staat om verstandige beslissingen te nemen, complexe problemen op te lossen of gezamenlijk iets te creëren dat meer is dan de som der delen.
 
 

In bepaalde gevallen is dat ‘slim’ of zelfs ‘wijs’ te noemen. Crowdsourcing, co-creatie en zelforganisatie zijn vormen
waarin de wisdom of crowds wordt benut.
Het belangrijke hiervan is wel dat de mensen die bij de crowd horen onafhankelijk van elkaar zijn.
Het moeilijke hieraan is achter, dat door de opkomende sociale media en ideeën van iedereen op de mediums
je snel je mening gaat aanpassen aan de mening van anderen.
 
Het belangrijke aan wisdom of the crowd is dat we met zijn allen een grote groep mensen vormen die over dingen praten
en dus een kleine vorm van macht hebben.
 
Wat ook erg gemakkelijk is, is dat je met vrienden, familie en onbekenden in contact kan komen om iets te gaan ondernemen.
Dat zou je normaal minder snel zou doen, omdat je deze personen niet
tegen zou komen of om welke reden dan ook. Deze dingen hebben weer grote gevolgen op hoe wij (gaan) leven.
 
 

De term wisdom of the crowd is in 2004 geïntroduceerd door James Surowiecki in zijn boek ‘The Wisdom of Crowds –
Why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies and nations'
.
 
 
 
Woordenlijst 10.3

bezig zijn met  -  to be occupied with
benaderen  -  to approach
de niche  -  niche, very small part of a market
neerkomen op  - to come down to, to result in, to automatically mean
waar het op neerkomt, is...  -  In other words, it means....
ondernemen  -  to undertake
verlenen  -  to give, to minister, to impart, to lend
een dienst verlenen  -  to do someone a favour
een uitkomst zijn  -  to be an outcome
de concurrentie  -  competition
een goede kant  -  the good side
een slechte kant  -  the bad side
objectief  -  objective
genereren  -  to generate
hanteren  -  to handle, to use, to adopt
een zelfde mening hanteren  -  to have the same opinion
de opvatting  -  idea, opinion
samen  -  together
iets ondernemen -  to undertake something
de ondernemer  -  entrepreneur
de diversiteit  -  diversity
de bijdrage  -  contribution
tot stand brengen  -  to achieve, to accomplish, to act out
overtreffen  -  to exceed, to surpass, to outpace
meer dan de som der delen  -  "1+1=3"   -  more than the sum of its parts
het geval  -  case, situation
in bepaalde gevallen  -  in some cases
benutten  -  to make use of, to turn to good account, to employ
onafhankelijk  -  independent
aanpassen  -  to adapt
een groep vormen  -  to start a group, to form a group
 

 
 
Huiswerk oefening 10.3
Wanneer is er sprake van 'Wisdom of the Crowd'?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
 
 

Collectieve intelligentie

Collectieve intelligentie komt voort uit wisdom of the crowd, wat inhoudt dat meerdere mensen gaan samenwerken om zo
groepsgebundelde intelligentie te vormen. Er vindt interactie plaats.
Door deze samenwerking kunnen er bijzondere ideeën ontstaan; dit stimuleert innovatie. 
 

De 'zwarte' kant van sociale media

Tegenwoordig zie je, waar je ook bent, mensen bezig met hun telefoon.
Het maakt niet uit wat ze doen, maar ze zijn aan één stuk bezig met het zo snel mogelijk typen van berichtjes,
reageren op posts van vrienden en dingen liken op Facebook.

Wat houd je daar nou echt aan over?
Goede vriendschappen?
Het gebeurt allemaal zonder dat er echt interactie plaats vindt.
 
Sommige personen gebruiken het niet om sociale contacten te onderhouden maar vooral om afspraken te maken.
En natuurlijk, af en toe komt het wel eens voor dat je iets aan elkaar vertelt via Whatsapp of een gebeurtenis
op Facebook deelt met andere mensen.
Maar het sociale aan 'sociale media' gaat verloren.
 
 
 
Woordenlijst 10.4

groeps-  -  from a group
gebundeld  -  bundled
bundelen  -  to bundle
de interactie  -  interaction
stimuleren  -  to stimulate
bezig zijn met  -  to be occupied with, to be busy ...
aan één stuk  -  in a row, ceaselessly, at a stretch
zo snel mogelijk, z.s.m.  -  as soon as possible,  a.s.a.p.
iets eraan overhouden  -  to earn money from something, to get revenues or results from something
de vriendschap  -  friendship
 
 
 
onderhouden  -  to maintain
verloren gaan  -  to get lost, to disappear
de afspraak  -  appointment, agreement

 
 

 
Huiswerk oefening 10.4
Schrijf de woorden op, die u hoort:
 

 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 
 
 
 
 

De volgende tien punten geven volgens Frankwatching.com aan wat sociale media met ons doen.

1. Sociale media maken ons dom
Wat gebeurt er nu eigenlijk met onze hersenen als we bezig zijn met sociale media?
Gebruiken we ze wel om na te denken?
Dit vroeg Nicholas Carr zich af en beschreef dit in zijn boek: 'The Big Switch: Rewiring the World, From
Edison to Google'. 
Hij schreef later nog een boek, namelijk: 'What the Internet Is Doing to Our Brains'.
Carr vindt, dat al het multimediale en sociale geweld op Internet ons afstompt en afvlakt.
Volgens Carr gaan mensen zich steeds meer gedragen als webbrowsers, maar Internet is een ongestructureerde
verzameling van links. Daar je oren naar laten hangen, frustreert het proces van daadwerkelijk diep en goed nadenken.

2. Sociale media maken ons asociaal

Wat het vervelende aan onze mobieltjes is, is dat je steeds wilt kijken of je nieuwe berichten binnen hebt gekregen.
Op die manier triggert het Internet, maar ook sociale media, je om jezelf er aan te herinneren dat je mischien wel een
nieuw bericht hebt en dus steeds op je mobiel gaat kijken. 
Wat je dus ook ziet, is dat je geen contact meer maakt in het echt, maar alleen via je mobiel.
Je belt niet meer maar stuurt een sms. Zoals eerder genoemd vind Nicholas Carr
het zorgwekkend dat de technologie ons de baas wordt. Het beïnvloedt ons gedrag.

3. Egotripperij en oogkleppen
De volgende stap is dat je er narcistisch van wordt en je als een egotripper gaat gedragen.
Maar wat een nog veel erger probleem is, is dat mensen niet meer innovatief zijn en veel klakkeloos overnemen.
Oftewel: mensen dragen oogkleppen.
Wat Facebook-oprichter en- CEO Mark Zuckerberg aankaartte: "A squirrel dying in
front of your house may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa.”

"It’s your own personal, unique universe of information that you live in online.
What’s in it depends on who you are and what you do. But the thing is, you don’t decide what gets in, and you don’t
see what gets edited out.”
 
 
 
Woordenlijst 10.5

de hersenen  -  brains
het geweld  -  violence
afstompen  -  to become dull
afvlakken  -  to flatten out
ongestructureerd  -  unstructured
structureren  -  to structure
de verzameling  -  collection
je oren laten hangen naar ... -  to lean to far in your sympathy to ..., to listen too hard to what they have to say,  to pay too much attention
frustreren  -  to frustrate
daadwerkelijk  -  for real
in het echt  -  in real life
zorgwekkend  -  alarming
iets wordt je de baas  -  something gets bigger than you, something controls you
narcistisch  -  narcistic
de egotripper  -  self-centred person
iets klakkeloos overnemen  - to simply follow, to take for granted, without a word of critisism
oogkleppen ophebben  -  to be blind to something
de klep  -  valve, tube, ramp


 
Huiswerk oefening 10.5
 
Combineer:
1. Als je oogkleppen ophebt...
a. dat social media ons afstompen en afvlakken.
2. Wat vervelend is aan je mobieltje...
b. goede vriendschappen overhouden aan Internet?
3. Sommige personen denken...
c. om samen slimmer te zijn dan elk mens apart.
4. Kun je...
d. ben je blind voor je omgeving.
5. Wat gebeurt er met onze hersenen,
e. als we bezig zijn met social media?
6. Meerdere mensen kunnen samenwerken...
f. is dat je er steeds op wilt kijken.
 
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

 

 

4. Sociale media maken ons (geestes)ziek

Als je de hele dag op het Internet zit en allemaal informatie opneemt over wat dan ook, dan heb je na een tijd genoeg
informatie gehad. Dan neem je niks meer op in je hersenen.
Te veel informatie leidt tot foute beslissingen, wat zelfs op psychotisch gedrag kan gaan lijken.
We zien steeds vaker heftige termen als depressie, neurose, psychose en
manie opduiken in relatie tot sociale media.

5. Sociale media tasten ons geheugen aan

6. Sociale media zijn extreem manipulatief

7. Sociale media voeden Big Brother-situaties

8. Sociale media zetten aan tot terreur

9. Sociale media voeden onze sensatiezucht

10. Sociale media zijn het einde van onze privacy
 
 
 
 
Woordenlijst 10.6
 
 
geestesziek  -  mentally ill
de geest  -  mind, ghost
opnemen  -  to absorb
leiden tot  -  to lead to
heftig  -  fierce, intense, heavy, furious
de depressie  -  depression
de neurose  -  compulsion
de psychose  -  psychosis
de manie  -  mania
opduiken  -  to emerge
in relatie tot ... -  referring to ... , comparative to ...
aantasten  -  to damage
het geheugen  -  memory
voeden  -  to feed
extreem  -  extremely
manipulatief  -  manipulative
aanzetten tot  -  to activate
de terreur  -  terror
sensatiezucht  -  sensationalism
het einde van  -  the end of
 

 
 
 
 

 
Huiswerk oefening 10.6
 
Beschrijf 5 voordelen van Social Media. 
1. ..................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
.....................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
.....................................................................................................................
 
 
Huiswerk oefening 10.7
 
 
Leg in het Nederlands de onderste 5 nadelen van Social Media uit, die leegelaten zijn in de tekst.

5. Sociale media tasten ons geheugen aan: ............................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
 

6. Sociale media zijn extreem manipulatief: ..........................................................
................................................................................................................... ................................................................................................................... 


7. Sociale media voeden Big Brother-situaties: .......................................................
................................................................................................................... ................................................................................................................... 
 

8. Sociale media zetten aan tot terreur: ...............................................................
................................................................................................................... ................................................................................................................... 


9. Sociale media voeden onze sensatiezucht: .........................................................
................................................................................................................... ................................................................................................................... 


10. Sociale media zijn het einde van onze privacy: ..................................................
................................................................................................................... ................................................................................................................... 


 
 
 
Huiswerk oefening 10.8
SHORT ESSAY 
 
Write a text about one of the next subjects:
1) Your opinion about social media
2) How does the future look like, with all kinds of spectacular technologies?
3) Any subject about technology you want
 
 
This is a nice website to look up words, since it also goves you many sentences in which the words are used:
 
 http://nl.bab.la/woordenboek/
 
 
Try to write approx. 20 sentences. The more you practice writing, the better you can talk and chit chat about all kinds of subjects.
 
Good luck and have fun!
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische zaken (practical business)
 
Each lesson we discuss a thing you can encounter in Dutch society.

 
Dutch football lunacy
 
 
Many Dutch people like soccer. We call it 'voetbal'.
Every big city has its own Football Club.
Some clubs unfortunately not only have fans (some are even wearing tatoos of their favourite soccer team or soccer-player), but also hooligans.
 
When there is an 'EK' (Europees Kampioenschap) or 'WK' (Wereld Kampioenschap), many people get crazy or drive others crazy.
Some people say: The Netherlands has 16 million 'bondscoaches' (national trainers).
There's a lot of money involved in soccer. Like in Brasil, many boys dream about a football carreer.
 
Because the name of the Royal Family is 'van Oranje', the national team is dressed in orange. And of course red-white-blue.
 


 
 
 
Huiswerk oefening 10.9
 
 
Which sports / sporting club are you fanatic about?
Vertel me erover:
 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 10.10
 
 
Mijn Dagboek
 
Welke social media heeft u vandaag allemaal gebruikt?
..................................................................................................
..................................................................................................
Kunt u een dag zonder uw telefoon of computer?
.................................................................................................. ..................................................................................................
Kent u de 'Google-glasses'?  Vertel er 10 zinnen over.
.................................................................................................. ..................................................................................................  
..................................................................................................
..................................................................................................
 
 
 
Dutch Cam 10:
 
 

 
a. Tell me about text 2. Then read out loud text 2.
 
b. Vertel me over de invloed van technologie op uw leven en onze maatschappij.
 
 
 
 

CONGRATULATIONS! YOU JUST FINISHED

CHAPTER 9+10!