Les 19+20:  MEDISCHE ZAKEN

 
 
 

Les 19:
To download the homework-file of lesson 19, click HERE.
  
 
TEKST 1
 
 
a) Luister naar de tekst
 
 
 
 

Lange Nederlanders
bron: Taaltraining, W. Hemelrijk
 
In geen enkel land ... mensen zo lang als in Nederland.
Een Nederlandse man is gemiddeld 183,2 centimeter ... en de gemiddelde Nederlandse vrouw 170,6 centimeter.
Jonge mensen zijn bovendien langer ... oude.
Men verwacht dat de gemiddelde lengte nog ... stijgen. Dat zal echter niet meer dan 2 centimeter kunnen zijn omdat dat gemiddelde het maximum is.
 
Niemand weet precies waarom Nederlanders zo lang zijn ... .
Wel kunnen we de situatie vergelijken met die in ... zoals Noorwegen en Zweden. Dat zijn ook rijke landen en daar ... iedereen, net als in Nederland, goede gezondheidszorg.
Misschien is dat de reden ... mensen langer worden.
 
Amerikanen zijn 200 jaar lang de langste mensen ... .
Rond 1860 waren de Amerikanen nog 7 centimeter langer ... de Nederlanders. Nu zijn Amerikanen kleiner, maar
ook ... .
Ook Nederlanders worden dikker. Veel mensen vinden het fijn ... lekker achter de pc of voor de tv ... zitten, waardoor ze te weinig bewegen.
 
 
 
 
Woordenlijst 19.1
 
medisch(e) - medical
de zaak -  thing, case, business
geen enkel  -  no one, not a single
lang  -  long, tall
gemiddeld  -  on average
de centimeter  -  centimeter
bovendien  -  moreover
langer zijn dan ...  -  to be taller than ...
even lang zijn als ...  -  to be as tall as ...
het maximum  -  maximum
precies  -  precise
de situatie -  situation
vergelijken  -  to compare
vergelijken met  -  to compare with
We kunnen de situatie vergelijken met die van ...  -  we can compare the situation with the one of ...
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 19.1
 
Luister naar de tekst en vul de woorden in die u hoort:
 

Lange Nederlanders
 
 
In geen enkel land ...(1) mensen zo lang als in Nederland.
 
Een Nederlandse man is gemiddeld 183,2 centimeter ...(2) en de gemiddelde Nederlandse vrouw 170,6 centimeter.
 
Jonge mensen zijn bovendien langer ...(3) oude.
 
Men verwacht dat de gemiddelde lengte nog ...(4) stijgen. Dat zal echter niet meer dan 2 centimeter kunnen zijn omdat dat gemiddelde het maximum is.
 
Niemand weet precies waarom Nederlanders zo lang zijn ...(5) .
 
Wel kunnen we de situatie vergelijken met die in ...(6) zoals Noorwegen en Zweden. Dat zijn ook rijke landen en daar ...(7) iedereen, net als in Nederland, goede gezondheidszorg.
 
Misschien is dat de reden ...(8) mensen langer worden.
 
Amerikanen zijn 200 jaar lang de langste mensen ...(9) .
 
Rond 1860 waren de Amerikanen nog 7 centimeter langer ...(10) de Nederlanders. Nu zijn Amerikanen kleiner, maar
 
ook ...(11) .
 
Ook Nederlanders worden dikker. Veel mensen vinden het fijn ...(12) lekker achter de pc of voor de tv ...(13) zitten, waardoor ze te weinig bewegen.
 
 
(1)..........
(2)..........
(3)..........
(4)..........
(5)..........
(6)..........
(7)..........
(8)..........
(9)..........
(10)..........
(11)..........
(12)..........
(13)..........
 

 
 
 
Extra uitleg
 

 
 
Word sequence.
 
Hij is lang. (verb before adjective)
Sentence with main verb & dat > hij lang is. (verb after adjective)
 
Hij is lang.
Ik zie dat hij lang is. (In Dutch you cannot say "Ik zie dat hij is lang")
 
Het regent hard.
Hij zegt dat het hard regent.
 
Het waait hard.
Ik voel dat het hard waait.
 
 
 
 
Huiswerk oefening 19.2
 
Maak de zinnen af: (finish the phrases)
 
voorbeeld:
 
 
1. Hoe lang is een Nederlandse man gemiddeld?
Ik lees hier dat hij gemiddeld ....1 meter 83 is.
 
 
 
Nu mag u:
 
 
2. Stijgt de gemiddelde lengte nog?
Ja, men verwacht dat ....
 
3. Waardoor zijn de Nederlanders zo lang geworden?
Niemand weet precies waardoor ze ....
 
4. Amerikanen waren toch altijd de langste mensen?
Niet meer. Ik lees hier dat Amerikanen rond 1860 nog ....
 
5. Maar ik lees ook dat Amerikanen nu ...
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 19.3
 
Beantwoord de volgende vragen:
 

 
 
Hoe lang bent u?
................................................
Hoe lang zijn de mensen in uw land gemiddeld? Weet u dat?
..........................................................................................
..........................................................................................
Waarom zouden volgens u in sommige landen langere mensen wonen?
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 19.4
 
Mijn Dagboek

 
Schrijf over een ervaring van uzelf of iemand anders in het ziekenhuis:
 
Bijvoorbeeld:
Heeft u/uw vriend/uw kennis wel eens een ongeluk gehad?
.........................................................................................
Wat was er gebeurd?
..........................................................................................
..........................................................................................
Stak u/iemand over? Reed een auto te hard?
..........................................................................................
..........................................................................................
Moest u/iemand naar het ziekenhuis?
..........................................................................................
..........................................................................................
 
 
 
 
 
TEKST 2
 
 
 
 
 
Ik wil naar huis!
bron: De taal van de verpleging, uitgeverij Boom
 
 
 

 
 
Een CVA (Cerebro-Vasculair Accident) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks taalgebruik spreek je over een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct. De gevolgen van een CVA kunnen zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt.

Maar de gevolgen kunnen ook min of meer onzichtbaar zijn. Dat komt omdat het gaat om veranderingen in het denken, de communicatie, de gevoelens en het gedrag.
Een CVA betekent een ingrijpende verandering in het leven van degene die getroffen is. En ook de mensen in de naaste omgeving!

Mevrouw de Boer (90 jaar) werd getroffen door een CVA.
Terug uit het ziekenhuis werd ze eerst thuis verpleegd. Ze kreeg thuiszorg, maar de revalidatie verliep niet goed.
Mevrouw de Boer woonde samen met haar zoon van 56, die na een hersenbloeding gedeeltelijk verlamd is.
Hij kan wel lopen, maar kan zijn linkerhand niet gebruiken.

Mevrouw de Boer wordt,  op verzoek van haar dochter, opgenomen in het verpleeghuis. Bij het eerste gesprek (de intake) maakt ze kennis met Monique, de verpleegkundige die haar ook daarna zal begeleiden. Zo'n speciale (zorg)verpleegkundige is ook het aanspreekpunt van de familie.
 
 

 
Mevrouw de Boer leert weer lopen met behulp van een rollator. Na drie weken is er, zoals gebruikelijk, weer een gesprek met de patiënt, de familie, de verpleegkundige en de maatschappelijk werkster in het verpleeghuis.
Dat gesprek is bedoeld om de situatie te evalueren. Hoe gaat het? Moet het anders?
 
Vervolgens is er na 5 a 6 weken weer een gesprek. Daarbij is ook de huisarts aanwezig.
Het gaat daarbij vooral om de vraag wat de beste omgeving voor de patiënt is: het verpleeghuis, het verzorgingstehuis of thuis?

In het geval van Mevrouw de Boer zijn de meningen verdeeld.
Mevrouw de Boer weet precies wat ze wil: naar huis, koste wat het kost!
De dokter vindt een verpleeghuis-indicatie niet meer nodig.
De dochter is daar niet zo zeker van: ze kent haar moeder en de gezinssituatie.

De maatschappelijk werkster gaat zoveel mogelijk uit van de wensen van de patiënt.
De verpleegkundige heeft een rol in het midden. Ze geeft aan wat Mevrouw de Boer wel en niet kan.
Ze luistert naar alle partijen en zoekt andere mogelijkheden.
Samen zoeken ze naar de beste oplossing. Maar zo'n gesprek kan makkelijk een uur duren!

 
 
Woordenlijst 19.2
 
 

 
cerebro - cerebral
vasculair - vascular
accident - accident
het vat, de vaten - vessels
de hersenen - brain(s)
dagelijks - daily
het taalgebruik - use of language
de beroerte - stroke
de hersenbloeding - brain bleeding / cerebral bleeding
het herseninfarct - brain infarct / cerebral infarct
het gevolg, de gevolgen - consequences
zichtbaar - visible
beweegt (bewegen) - moves (to move)
min of meer - more or less
onzichtbaar - invisible
het denken - way of thinking
de gevoelens (only plural) - emotions
ingrijpende - drastic
getroffen (treffen - trof - getroffen) - stricken
naaste - close
verplegen, verplegen, verpleegd - to nurse, nursed, nursed
gedeeltelijk - partially
verlamd - paralyzed
de intake - interview upon admission
de (zorg)verpleegkundige - nurse
het aanspreekpunt - contact person
behulp - help of
de rollator - walker
maatschappelijk werkster - social worker (female)
maatschappelijk werker - social worker (male)
evalueren, evalueerde, geëvalueerd - to evaluate, evaluated, evaluated
de (verpleeg)huisarts - intern docter (of the home)
koste wat het kost - no matter what
de gezinssituatie - family situation
de wens, de wensen - wishes
de partij, de partijen - sides (people)
aangegeven (aangeven - gaf aan - aangegeven) - indicated (to indicate)
verdwenen (verdwijnen - verdween - verdwenen) - disappeared
oké - okay
 
 
 
b) Lees met mij mee en schrijf de woorden op de plaats van de puntjes.
 
 
 
 
Een CVA (Cerebro-Vasculair Accident) is de medische term voor een ongeluk in de ... van de ...
In het ...spreek je over een ..., ... of .... De gevolgen van een CVA kunnen ... zijn. Bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich .... Maar de gevolgen kunnen ook ...onzichtbaar zijn. Dat komt omdat het gaat om veranderingen in het ..., de communicatie, de ... en het gedrag.
 
 
Een CVA betekent een ... verandering in het leven van degene die ... is. En ook de mensen in de naasteomgeving! Mevrouw de Boer (90 jaar) werd getroffen door een CVA. Terug uit het ziekenhuis werd ze eerst thuis .... Ze kreeg thuiszorg, maar de revalidatie verliep niet goed.
 
 
Mevrouw de Boer woonde samen met haar zoon van 56, die na een hersenbloeding ...verlamd is. Hij kan wel lopen, maar kan zijn linkerhand niet gebruiken.
 
 
Mevrouw de Boer wordt, ook op verzoek van haar dochter, opgenomen in het verpleeghuis. Bij het eerste gesprek (de ...) maakt ze kennis met Monique, de verpleegkundige die haar ook daarna zal begeleiden. Zo'n speciale ...is ook het ... van de familie.
Mevrouw de Boer leert weer lopen ...een ....
 
Na drie weken is er, zoals gebruikelijk, weer een gesprek met de patiënt, de familie, de verpleegkundige en de ...in het verpleeghuis.
Dat gesprek is bedoeld om de situatie te .... Hoe gaat het? Moet het anders?
 
Vervolgens is er na 5 a 6 weken weer een gesprek. Daarbij is ook de ...aanwezig.
Het gaat daarbij vooral om de vraag wat de beste ... voor de patient is: het verpleeghuis, het verzorgingstehuis of thuis?
In het geval van Mevrouw de Boer zijn de ... verdeeld.
 
Mevrouw de Boer weet precies wat ze wil: naar huis, ...!
De dokter vindt een verpleeghuis-indicatie niet meer nodig.
De dochter is daar niet zo zeker van: ze kent haar moeder en de ....
De maatschappelijk werkster gaat zoveel mogelijk uit van de ...van de patiënt.
 
De verpleegkundige heeft een rol in het midden. Ze geeft aan wat Mevrouw de Boer wel en niet kan.
Ze luistert naar alle ... en zoekt andere ....
Samen zoeken ze naar de beste oplossing. Maar zo'n gesprek kan makkelijk een uur duren!
 
 
 
Huiswerk oefening 19.5
Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?
Lees de tekst hieronder en schrijf het antwoord op in uw eigen woorden.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

 
Verzorgingshuis
Kunt u niet meer zelfstandig wonen door ouderdom, ziekte of een handicap? Dan kunt u in een verzorgingshuis terecht. Dat geldt ook als u moet revalideren na een zware ziekte of ongeluk. In een verzorgingshuis kunt u hulp krijgen bij wassen, aankleden, eten en naar bed gaan. U kunt ook alleen dagverzorging krijgen. U gaat dan 's avonds weer terug naar uw eigen huis. Een verzorgingshuis kan u voor intensieve zorg of zware medische behandelingen naar een verpleeghuis verwijzen.
Verpleeghuis
In een verpleeghuis krijgt u intensieve zorg. U kunt er ook terecht als u zware medische behandelingen nodig heeft door ernstige lichamelijke of psychische beperkingen. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie. Een verblijf in een verpleeghuis hoeft niet altijd langdurig te zijn. Zoals bij herstel na een ongeluk of tijdens de vakantie van mantelzorgers. In het verpleeghuis werken meer behandelaars dan in een verzorgingshuis. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten.
Behandeling bij u thuis
Voor intensieve zorg en behandeling is het niet altijd nodig dat u naar het verpleeghuis gaat. Behandelaars van het verpleeghuis kunnen ook naar u toekomen, bij u thuis of in het verzorgingshuis.

 
 
Huiswerk oefening 19.6
Vul in:
1. Een CVA (Cerebro-Vasculair Accident) is de ... ... (medical name) voor een ongeluk in de ... (blood vessels) van de hersenen.
2. Een CVA betekent een ... ... (drastic change) in het leven van degene die getroffen is.
3. Mevrouw de Boer kreeg ... (home care), maar de revalidatie verliep niet ... (well).
4. Bij het eerste gesprek (de intake) maakt ze kennis met Monique, de verpleegkundige die haar ook ... (afterwards) zal begeleiden.
5. De ... (social worker) gaat zoveel mogelijk uit van de ... (wishes) van de patiënt.
6. De verpleegster luistert naar alle partijen en zoekt andere ... (possibilities).
7. In een verzorgingshuis kunt u hulp krijgen bij wassen, ... (to dress oneself), eten en ... (to go to sleep).
8. Een verblijf in een verpleeghuis hoeft niet ... (always) langdurig te zijn. Zoals bij ... (recovery) na een ongeluk of tijdens de ... (holiday) van mantelzorgers.
 
 
 
Huiswerk oefening 19.7
Write a short essay about health problems, health care or something related to them.
For example: Should older people be taken care of in their home or in a hospital?
For example: What people work in a hospital and what do they do?
For example: What is a healthy lifestyle to you? What illness could not be prevented?
 
 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
 
 

 

 
Extra uitleg
 
...de manier, waarop hij zich beweegt...
(hij beweegt zich op die manier)
 
...de ziekte, waarover we spreken...
(we spreken over deze ziekte)
 
...de zoon, over wie ze altijd praatte...
(ze praatte altijd over die zoon)
 
...de verpleegkundige met wie ik dienst had...
(ik had dienst met deze verpleegkundige)
 
 
 
Huiswerk oefening 19.8
Vul in:
 
waarover  /  waarop  /  waarin  /  waartegen  /  over wie  /  met wie
 
1.De gebeurtenis, ... ik me verheug (=to look forward to) is het krijgen van mijn doktersdiploma.
2.De persoon, ... ik sprak ligt in het ziekenhuis.
3.De ziekte, ... ik je verteld heb, was gisteren op het journaal.
4.De persoon, ... ik naar de bioscoop zou gaan, heeft griep en ligt nu ziek in bed.
5.Het ziekenhuis, ... hij ligt, bevindt zich in het noorden van Rotterdam.
6.De verpleegster, ... de dokter nu praat is erg aardig.
7.De vraag, ... ik het antwoord niet weet, is moeilijk.
8. De pijn, ... ik me verzet, is vreselijk.
9. De dag, ... ik ziek werd, herinner ik me nog goed.
10. De manier ... de tumor zich ontwikkelt, laat zien dat hij kwaadaardig is.
 

 
 
WEBCAM SESSION LESSON 19:
1) Tell me about everything you learned in lesson 19.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 20:
To download the homework-file of lesson 20, click HERE.
  
 
 
 
Extra uitleg
 
 
(Betrekkelijk voornaamwoord)
 
 
de jongen, die op straat loopt, ....
het meisje, dat op straat loopt
 
...haar zoon die na een hersenbloeding gedeeltelijk verlamd is...
...de verpleegkundige die haar ook daarna zal begeleiden...
...het hartinfarct dat hij had...
 
 
Huiswerk oefening 20.1
 
Tekstvragen
 
1. In welke situatie gebruik je de medische term CVA?
................................................................................................
2. Waaraan kun je zien dat iemand een CVA heeft gehad?
................................................................................................ 
3. Kun je dat ook altijd horen?
................................................................................................
4. Kun je voorbeelden geven van veranderende gevoelens door een CVA?
................................................................................................ 
5. Welke ingrijpende veranderingen brengt een CVA?
................................................................................................ 
6. Terug uit het ziekenhyuis werd Mevrouw de Boer eerst thuis verpleegd. Waarom kon ze niet thuis blijven?
................................................................................................ 
7. Wat zijn de functies van Monique?
................................................................................................ 
8. Is het goed dat 1 persoon al deze functies vervult?
................................................................................................ 
9. Kan Mevrouw de Boer weer lopen na drie weken?
................................................................................................ 
10. Wat wil Mevrouw de Boer? Waarom, denk je?
................................................................................................ 
11. Wat zegt de dokter ervan? Wat is een verpleeghuis-indicatie?
................................................................................................ 
12. Wat zegt de dochter van Mevrouw de Boer? Wat is de gezinssituatie?
................................................................................................ 
13. Wat zegt de maatschappelijk werkster? Naar wie luistert ze 't meest?
................................................................................................ 
14. Wie beslist?
................................................................................................ 
 
 
Huiswerk oefening 20.2
 
Vul in:
 
waarbij / die / voor / dat / waardoor / herseninfarct / waarop / die / beroerte / iemand / die / zich / die
 
... is Mevrouw de Boer getroffen?
Zij werd getroffen door een CVA.
Een CVA is een ongeluk ... het leven van een patiënt ingrijpend verandert.
Waar... gebruikt men de term CVA? Een CVA is de term ... men gebruikt voor een ongeluk in de vaten van de hersenen.
Daarvoor zijn ook twee andere termen. De woorden die men ook gebruikt zijn ..., hersenbloeding en ... .
Het is mogelijk ... de gevolgen van een CVA zichtbaar zijn.
Bijvoorbeeld in de manier waarop ... zich beweegt.
De gevolgen ... een CVA kan hebben, kunnen ook onzichtbaar zijn.
Dan gaat het om veranderingen in de manier ... een patiënt denkt, communiceert en ... gedraagt.
Degenen ... getroffen worden door het CVA zijn niet alleen de patiënt, maar ook de mensen ... in de naaste omgeving leven.
 
 

 
Huiswerk oefening 20.3
bron: Taaltraining, W. Hemelrijk
 
 
 
Bijsluiter
 
Heeft u paracetamol in huis?
Lees het doosje eens.
En beantwoord daarna onderstaande vragen.
 

 
Paracetamol 500 mg
Te gebruiken bij: koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.
Niet te gebruiken bij: overgevoeligheid voor paracetamol of een ander bestanddeel van de tabletten.
* Dosering:
leeftijd dosis per keer max. aantal tabletten per dag
4 tot 6 jaar 1/2 tablet 1 1/2 - 2 tabletten
6 tot 9 jaar 1/2 tablet 2 - 3 tabletten
9 tot 12 jaar 1 tablet 3 - 4 tabletten
12 tot 15 jaar 1 tablet 4 - 6 tabletten
Volwassenen 1 - 2 tabletten 6 tabletten
Het toedieningsinterval moet minstens 4 uur bedragen.
 
Beantwoord deze vragen:
 
1. Je hebt pijn in je mond. Een van je tanden doet pijn. Kan paracetamol helpen tegen die pijn?
.........................................................................................
2. Je hebt de hele dag zwaar werk gedaan. Nu doen je armen en benen pijn. Kan paracetamol helpen?
.........................................................................................
3. Je bent allergisch voor paracetamol, wat moet je dan doen?
.........................................................................................
4. Je bent 30 jaar. Je hebt hoofdpijn. Hoeveel paracetamolletjes mag je nu maximaal nemen?
.........................................................................................
5. Na een paar uur komt de hoofdpijn terug. Mag je nu weer meteen een paracetamol nemen?
.........................................................................................
6. Hoeveel paracetamoltabletten mag je op 1 dag maximaal nemen, als je 30 jaar bent?
.........................................................................................
 
 
Woordenlijst 20.1
 
 
paracetamol - commonly used painkiller, available in every drugstore
de vaccinatie - vaccination
kiespijn - toothache
zenuwpijn - nerve pain
spit - lumbago
spierpijn - muscular pain
menstruatie - menstruation
overgevoeligheid - over-sensitivity
ander - other
bestanddeel - ingrediënt, component
tablet - pill
dosering - dosage
leeftijd - age
per keer - at a time,every time, each time
max. (maximaal) - maximum, at most
per dag - per day
het toedieningsinterval - apply interval
minstens - at least, minimum
4 uur bedragen - to take 4 hours
 
 
 
Huiswerk oefening 20.4
 
Lees dit krantenartikel en vertel me erover:
(kopieer het webadres in uw browser)
 
 
 
 
 
 
 
 
Krantenartikel, AD,  21 maart 2014:
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3619181/2014/03/20/Terminale-man-krijgt-afscheidskus-van-giraffe.dhtml
 
Nog één keer wilde hij langs de giraffen in Diergaarde Blijdorp: afscheid nemen van de dieren wier verblijf hij jarenlang schoonmaakte. De 54-jarige Mario heeft niet lang meer te leven, hij is terminaal kankerpatiënt. Nagenoeg zijn hele leven kon hij in de Rotterdamse diergaarde werken, ondanks zijn verstandelijke beperking. Zelf is hij niet meer in staat om de langnekken gedag te zeggen, daarom stak Stichting Ambulance Wens de helpende hand toe. Op het moment dat het ziekenhuisbed waar Mario op ligt het giraffenverblijf wordt ingereden gebeurt er iets moois. Niet alleen Mario wil afscheid nemen, maar ook de giraffen voelen aan dat het om een laatste ontmoeting gaat. Nog één keer krijgt de ernstig zieke man een kus van de giraffe. 'Een heel speciaal moment. Je zag hem glunderen en stralen,' vertelt Kees Veldboer, oprichter en directeur van de stichting. 'Bijzonder ook dat die beesten hem herkennen en aanvoelen dat het niet goed met hem gaat.' Na het vaarwel met de giraffen kreeg Mario nog de kans om gedag te zeggen tegen zijn collega's. 'Heel mooi dat we op deze manier mee hebben kunnen werken aan de laatste wens van deze meneer,' besluit Veldboer. Stichting Ambulance Wens zorgt er met een groep van 200 geschoolde vrijwilligers dagelijks voor dat niet mobiele terminale mensen nog één keer de dag van hun leven hebben. 
 
 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 
 
 
Huiswerk oefening 20.5
 
Read this text and make a SAMENVATTING (summary) in Dutch:
 
RUGPIJN
 
De rug is een zwakke plek in menig mensenlichaam.
En dat is niet zo gek: hij moet immers ongeveer tweederde van ons lichaamsgewicht dragen.
De gemiddelde huisarts krijgt dan ook heel wat mensen met rugklachten over de vloer.  
 
 
 
Rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug.
Veel mensen kampen met rugklachten.

Heb jij ook last van je rug?
Er is een aantal dingen die je kunt doen om je rugpijn te verlichten.
 
1. Slapen
Met rugpijn kun je vaak moeilijk in slaap komen.
Vaak weet je namelijk niet hoe je liggen moet.
Mogelijk zit je in een vicieuze cirkel.
Doordat je slecht slaapt, voelt je rugpijn erger.
Ook een slechte slaaphouding kan de pijn verergeren.
Probeer op je zij te gaan liggen met een kussen tussen je knieën om de wervelkolom in een neutrale positie te houden.
Zo verlicht je de druk op je rug.
Slaap je liever op je rug? Schuif dan een kussen onder je knieën.
Zorg ook voor een stevig en comfortabel matras.
 
2. Houding
Zei jouw moeder vroeger ook altijd dat je rechtop moest staan en niet zo onderuitgezakt moest zitten?
Ze had gelijk! Een slungelige houding is slecht voor je.
Vooral als je heel lang onderuit gezakt zit, achter je computer bijvoorbeeld.
Ga rechtop zitten, houd je schouders ontspannen en zorg dat je lichaam wordt ondersteund door de achterkant van de stoel.
Houd je voeten plat op de vloer.
 
3. Pijnstillers en spierverslappers
Als je veel last hebt van je rugpijn wil je misschien pijnstillers nemen.
Naast paracetamol heb je ook pijnstillers met een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking, de zogenaamde NSAID's.
Dat zijn ontstekingsremmende pijnstillers.
Maar deze zijn lang niet voor iedereen geschikt.
Vraag eerst advies aan de huisarts voordat je hiermee gaat beginnen.
Verwacht ook niet dat de rugpijn er van over gaat, het verlicht alleen de pijn.
In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat de huisarts spierverslappende middelen voorschrijft.
 
4. Versterk je spieren
Fysiotherapeuten kunnen je leren hoe je het beste kunt zitten, staan en bewegen op een manier die het beste is voor je rug.
Ook kunnen ze je oefeningen leren die je rugspieren versterken.
Verschillende studies tonen aan dat het verbeteren van kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen op de lange termijn rugpijn vermindert.
 
5. Blijf bewegen
Vroeger gaven artsen vaak het advies om bedrust te houden bij rugpijn.
Maar nu weten ze dat liggen een van de slechtste dingen is die je kunt doen.
Het kan de rugpijn zelfs verergeren. Rust dan ook niet meer uit dan een dag of twee.
Belangrijk is om te blijven bewegen, maar niks te forceren.
Bewegen is een van de meest effectieve manieren om snel te herstellen van rugpijn.
Vooral sporten als zwemmen, wandelen en yoga zijn goed om te doen.
 
6. IJs en warmte
Bij een rugblessure of ontsteking kan het helpen om ijs op de pijnlijke gebieden te leggen.
Probeer dit een paar keer per dag gedurende maximaal twintig minuten.
Leg altijd een doek tussen je huid en het ijs om te voorkomen dat het ijs aan je huid vast vriest.
Na een paar dagen schakel je over naar warmte. De warmte ontspant je spieren en bevordert de bloedsomloop.
Een warm bad of een warmtepleister kan ook helpen te ontspannen. Slaap nooit met een warmtepleister.
Deze kunnen brandwonden veroorzaken.
 
7. Massage
Allang was bekend dat massage een uitkomst biedt bij spierspanning en spierpijn.
Uit recent onderzoek blijkt dat dagelijks een korte massage van ongeveer tien minuten zelfs helpt bij het voorkomen van ontstekingen in spieren. Daarom is het ook een goede manier om te herstellen van een blessure. 
 
 
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 
 
 
Dutch Webcam nr. 20:
 
a) Tell me about what different persons in hospitals do.
 
b) Tell me all bodyparts and internal organs you know.
 
You can watch these video's from beginner lessons and find the ones you missed:
 
 
 
 

 
 c) We do a small listening exercise. (in the webcam lesson)
 
 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.