Les 23 + 24: KUNST 
 

 
Les 23:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
TEKST 1
Het schilderij
 
Rembrandt
bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157332/geschiedenis/item/2305876/rembrandt-van-rijn/

 


Rembrandt van Rijn
Toeristen uit de hele wereld komen naar het Rijksmuseum in Amsterdam, speciaal voor één schilderij:
De Nachtwacht van Rembrandt.
Het is wereldberoemd.
Maar hoe werd Rembrandt zo'n beroemde schilder?

Rembrandt Harmenszoon van Rijn werd in 1606 geboren in Leiden, in een gezin van negen kinderen.
Al snel bleek dat Rembrandt goed kon tekenen.
Zo goed, dat hij op zijn veertiende in de leer ging bij een meester-schilder.
Rembrandt begon als hulpje: kwasten binden, verf maken.
En tekenen, heel veel tekenen.
Pas later mocht hij schilderen.
 
het schilderij  -  painting
speciaal voor  -  especially for
het gezin  -  family
al snel bleek  -  soon it appeared
goed kunnen tekenen  -  to be very skilled in drawing
in de leer gaan bij  -  to become a student of
de meester  -  master, teacher
een meester-schilder  -  maestro-painter
het hulpje  -  assistent, helper
binden  -  to tie, to connect, to bind, to join
de kwast  -  paintbrush
pas later  -  only later

Echte mensen
Rembrandt wilde de gewone mens uitbeelden.
Mensen die bezig waren met dagelijkse dingen in het huis of hun werk.
Hij vond het ook een uitdaging echte gezichtsuitdrukkingen te schilderen.
Wanneer Rembrandt geen model kon vinden, oefende hij op zichzelf voor de spiegel.
Het schilderen ging hem goed af.
Al gauw begon Rembrandt samen met zijn vriend Jan Lievens een eigen schildersbedrijf.
 
uitbeelden  -  to depict, to represent
de gezichtsuitdrukking  -  facial expression
het model  -  model
oefenen  -  practice
op zichzelf oefenen  -  to practice on himself, to practice by painting himself
het gaat hem goed af  -  he is good at it
al gauw  -  very soon
een eigen bedrijf beginnen  -  to start a business, to start his/her own company

 


Het eerste succes van Rembrandt: De anatomieles van professor Tulp.
Omdat er in Leiden niet veel werk te vinden was, verhuisde de jonge Rembrandt naar Amsterdam.
Daar was meer kans op werk, want er woonden veel rijke kooplieden.
Zij lieten schilderijen maken om hun huizen mee te versieren.
Het schilderij 'De Anatomische les' is daar zijn eerste grote opdracht.
Een artsenvereniging wilde graag een schilderij van een aantal artsen dat rond een dood mens stond dat werd opengesneden.
 
het succes  -  success
de anatomie  -  anatomy
er is te vinden  -  there can be found
verhuizen  -  to move house
de kans  -  chance, possibility, probability, luck, opportunity
kooplieden  -  merchants, dealers
versieren  -  to decorate
de opdracht  -  assignment, order
de vereniging  -  association, society, union, circle, club, combination
opensnijden  -  to cut open


De stijl van Rembrandt
Rembrandt had een aparte manier van schilderen.
Terwijl de meeste schilders gewoon een portret zouden maken, deed Rembrandt het anders.
Hij schilderde het groepje mensen alsof ze heel ingespannen bezig waren. Het leek bijna een actie-foto.
Omdat het goed in de smaak viel, stroomden vanaf toen de opdrachten binnen.
Hij moest de Nachtwacht schilderen.
 
de stijl -  style
een aparte manier  -  a special way of, a special manner
het portret  -  portrait
zich inspannen  -  to endaveour, to try
ingespannen  -  energetic
de actie-foto  -  action picture, picture in which people are acting in stead of posing
in de smaak vallen  -  to be liked, to commend itself, to be popular
binnenstromen  -  to flow


 


'De Nachtwacht' (1642) is niet de echte naam van het wereldberoemde schilderij van Rembrandt.
Het heet eigenlijk:
'De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren'.
Maar omdat het schilderij zo donker was -en steeds donkerder werd door het vernis- werd het al snel 'De Nachtwacht' genoemd.

Rembrandts geheim
Het ging Rembrandt voor de wind.
Niet alleen ging het goed met zijn werk, ook leerde hij via een vriend zijn vrouw, Saskia van Uylenburgh, kennen.
Het geheim van Rembrandt was hoe hij de wereld bekeek.
Hij vroeg zich steeds af hoe hij iemand in beeld moest brengen.
Hoe voelde die persoon zich?
Waar dacht hij aan?
Hiervoor maakte hij heel veel kleine schetsjes.
Zo heeft hij ook zijn vrouw vaak getekend.
 
eigenlijk -  acually
de compagnie  -  company, squad, gang
de kapitein  -  captain
de luitenant  -  lieutenant
zich gereed maken  -  to prepare oneself
uitmarcheren  -  to march out
donker  -  dark
het vernis  -  varnish
de nachtwacht  -  night watch
het geheim  -  secret
voor de wind gaan  -  to go very well (as a sailing boat catching the optimal wind)
via  -  through, via
leren kennen  -  to get to know
de manier waarop hij naar de wereld kijkt  -  the way he looks to the world
de manier waarop hij de wereld bekijkt  -  the way he watches the world
in beeld brengen  -  to capture, to picture
zich voelen  -  to feel
denken aan  -  to think about
de schets  -  design, sketch, outline
zijn vrouw  -  his wife
het detail  -  detail
 


 
 
 
 
Complete woordenlijst 23.1

het schilderij  -  painting
speciaal voor  -  especially for
het gezin  -  family
al snel bleek  -  soon it appeared
goed kunnen tekenen  -  to be very skilled in drawing
in de leer gaan bij  -  to become a student of
de meester  -  master, teacher
een meester-schilder  -  maestro-painter
het hulpje  -  assistent, helper
binden  -  to tie, to connect, to bind, to join
de kwast  -  paintbrush
pas later  -  only later
uitbeelden  -  to depict, to represent
de gezichtsuitdrukking  -  facial expression
het model  -  model
oefenen  -  practice
op zichzelf oefenen  -  to practice on himself, to practice by painting himself
het gaat hem goed af  -  he is good at it
al gauw  -  very soon
een eigen bedrijf beginnen  -  to start a business, to start his/her own company
het succes  -  success
de anatomie  -  anatomy
er is te vinden  -  there can be found
verhuizen  -  to move house
de kans  -  chance, possibility, probability, luck, opportunity
kooplieden  -  merchants, dealers
versieren  -  to decorate
de opdracht  -  assignment, order
de vereniging  -  association, society, union, circle, club, combination
opensnijden  -  to cut open
de stijl -  style
een aparte manier  -  a special way of, a special manner
het portret  -  portrait
zich inspannen  -  to endaveour, to try
ingespannen  -  energetic
de actie-foto  -  action picture, picture in which people are acting in stead of posing
in de smaak vallen  -  to be liked, to commend itself, to be popular
binnenstromen  -  to flow
eigenlijk -  acually
de compagnie  -  company, squad, gang
de kapitein  -  captain
de luitenant  -  lieutenant
zich gereed maken  -  to prepare oneself
uitmarcheren  -  to march out
donker  -  dark
het vernis  -  varnish
de nachtwacht  -  night watch
het geheim  -  secret
voor de wind gaan  -  to go very well
via  -  through, via
leren kennen  -  to get to know
de manier waarop hij naar de wereld kijkt  -  the way he looks to the world
de manier waarop hij de wereld bekijkt  -  the way he watches the world
in beeld brengen  -  to capture, to picture
 
 

zich voelen  -  to feel
denken aan  -  to think about
de schets  -  design, sketch, outline
zijn vrouw  -  his wife
het detail  -  detail
 
 
 
Huiswerk oefening 23.1
 
Vul in:
1.  Rembrandt wilde de gewone mens ... (depict, represent)
2.  Hij vond het ook een ... (challenge) echte gezichtsuitdrukkingen te ... (paint).
3.  Wanneer Rembrandt geen model kon ... (find), oefende hij op zichzelf voor de ... (mirror).
4.  In Amsterdam was meer kans op werk, want er ... (lived) veel ... (rich) kooplieden
5.  Omdat het goed in de ... (taste) viel, stroomden vanaf toen de ... (orders, assignments) binnen.
6.  Het schilderij ... (is called) eigenlijk: 'De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich .., (ready) om ... te ... (march out)'. Omdat het schilderij zo ... (dark) is, werd het al snel 'De Nachtwacht' genoemd.
7.  Het ... (secret)  van Rembrandt was ... (how) hij de wereld bekeek.
8.  Hij heeft vaak zijn ... (wife) ... (drawn, penciled).
9.  Dit schilderij is ... (world-famous).
10. Hij had oog voor ... (detail).
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 23.2a
Haal alle werkwoorden uit de tekst en geef het hele werkwoord & present time van 'ik' & present perfect & past imperfect time.
Bijvoorbeeld:
schilderde  -  schilderen, ik schilder, ik heb geschilderd, ik schilderde.
...........  -  ..........., ik ........, ik ................., ik .............
...........
 
 
Extra uitleg: herhaling grammatica
 
Demonstrative pronouns:
 
singular, 'de'-woorden:
 
deze (this here)
die (that there)
 
plural, 'de' en 'het'-woorden:
 
 
deze (these over here)
die (those over there)
 
singular, 'het'-woorden:
dit (this here)
dat (that there)
 
 
 
 
Huiswerk oefening 23.2b, vul in:
 
1. Ik koop ... huis. (hier)
2. Zij leest ... boek. (daar)
3. Ria wil ... broek. (hier)
4. Kees vindt ... schoenen mooi. (daar)
5. ... kamer van ... kinderen is gezellig. (hier)
6. ... fietsen in ... straat zijn gestolen. (daar)
7. ... tas is lelijk. (hier)
8. ... gebouw is heel erg oud. (daar)
9. ... jongen loopt hard. (daar)
10. Waar is het papier? ... heb ik net op je bureau gelegd. (daar)
11. Welke tas zal ik nemen? ... of ...? (hier, daar)
12. ... kantoren moeten elke dag schoongemaakt worden. (hier)
13. Ga je vandaag ... dossier behandelen of ... ? (hier, daar)
 
 
 
 

TEKST 2
De fotograaf
 
 
 
There are many professional photographers in the world.
Yann Arthus Bertrand (Earth from above), Ansel Adams (stunning landscapes), Yousuf Karsh (portraits), Robert Capa (war images), Henry Cartier-Bresson, Dorothea Lange, Annie, Libovitz, but also commercial photpgraphers like Anne Geddes (funny decorated babies) and Rachael Hale (funny animals).
 
Huiswerk oefening 23.3  
Google een fotograaf, kies 3 foto's, en beschrijf wat je ziet.
1. ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
2. ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 23:
1) Tell me about everything you learned in lesson 23.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 24:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
TEKST 3
 
De artiest
 
Huiswerk oefening 24.1 
 
 
Google 2 artiesten. Het maakt niet uit op welk gebied:
Dans (dance), muziek (music), beeldende kunst (performing arts), poëzie (poetry), schilderen (painting), fotografie (photography), boetseren (modeling, moulding), mode ontwerpen (fashion design), amigurumi (Japanese 3D crochet), origami (origami), beeldhouwen (sculpturing), architectuur (architecture), etcetera.
Vertel me over hun werk.
 
1....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 
2. ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 
 

 
 
 
 
 
TEKST 4
 
National treasures
 
 
March 2014: Barack Obama visits the Rijksmuseum in Amsterdam. He visits The Netherlands for the international Nuclear Summit.
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 24.2
 
Beschrijf een nationale schat in uw land van oorsprong. Het mag een religieus relikwie zijn, een film, een aardewerken pot, een gebouw, een schilderij, een toneelstuk, 't maakt niet uit.
Waarom is het een schat in uw ogen?
 

 
 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische zaken (practical business)
Now something not related to art; let's have a look at some practical business.
I would like to explain you some terms of work and salaries in The Netherlands.
Try to understand this text without using a dictionary, try to grasp the main ideas:
 
Werk en inkomen
(source: Ad Bakker, Kom verder)
 
 
Minimumloon:
In Nederland heeft elke werknemer een minimumloon, een wettelijk vastgesteld bedrag per uur, per week of per maand.
Voor werknemers tussen 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat begint heel laag voor 15-jarigen en wordt meer als je ouder wordt.
Vanaf 23 jaar is het minimumloon voor iedereen gelijk. Werknemers die langer in dienst zijn en meer ervaring hebben, verdienen vaak
meer dan het minimumloon. Die krijgen vaak opslag. (opslag=raise, extra salary each month)
 
 
WW:
Als je enige tijd gewerkt hebt en dan ontslagen wordt, zit je niet direct zonder geld.
Je krijgt dan een uitkering: WW.
Dat is de afkorting voor WerkloosheidsWet.
Het UWV werkbedrijf (=Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen = de organisatie in Nederland die zorg draagt voor het regelen van uitkeringen zoals de WW) betaalt dan een deel van je salaris, ook al werk je niet meer. 
Je moet dan wel je best doen om een nieuwe baan te vinden.
'Actief solliciteren' heet dat. Je moet aan het UWV bewijzen dat je solliciteert.
 
 
Arbo:
Arbo is de afkorting van arbeidsomstandigheden.
Arbeidsomstandigheden = de situatie waarin je werkt.
Nederland heeft uitgebreide arbo-regels.
Deze regels gaan bijvoorbeeld over roken, arbeidstijden en veiligheid.
Veel werkgevers maken gebruik van de arbodienst. Die zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden bij hun bedrijf in orde zijn.
Bij zo'n arbodienst werken bedrijfsartsen.
Als je ontevreden bent over je arbeidsomstandigheden, kun je naar de Arbeidsinspectie gaan. Dat is een dienst, die zulke klachten onderzoekt.
 
 
 
Vakbond:
Een vakbond is een organisatie van en voor werknemers. 
Vakbonden onderhandelen met werkgevers over lonen en arbeidsvoorwaarden.
Werknemers kunnen lid worden van een vakbond.
Als je lid bent, kun je hulp vragen bij (dreigend) ontslag of bijvoorbeeld als je ruzie hebt op je werk.
 
 
 
CAO: 
Collectieve Arbeids Overeenkomst.
Dit is een afspraak tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (meestal vakbonden) voor
een bepaalde arbeidssector, bijvoorbeeld:
de bouw
de zorg
metaal
onderwijs.
De CAO gaat over arbeidsvoorwaarden:
- loon
- vakantie
- overwerk
- pensioen
- kinderopvang
enzovoort.
Die afspraken gelden voor iedereen die in de sector werkt.
 
 
WEBCAM EXERCISES 24:
1) Vertel me over Rembrandt de schilder.
2) Vertel me over uw favoriete kunstwerk. 
3) Heel iets anders: zie 'praktische zaken'; wat is het minimumloon? wat zijn arboregels? wat is een CAO?
Vertel me over de arboregels in de tijd van Rembrandt: waren deze regels er, denkt u?
Vertel me over arboregels in een ander land in de wereld (u mag een land kiezen), zijn ze in dat land streng?
 

 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.