Les 25 + 26  CULTUUR

 
 
 
Les 25:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
a) Luister naar onderstaande tekst
 
TEKST 1
 
Jeugdculturen

Bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157342/levensbeschouwing/item/215935/jeugdculturen/
 
 
 


Veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten

Alto, Gabber, Hiphop, Jungle, Mellow, Metal, R&B, Gothic en Skate.
Dit is zomaar een greep uit de talloze moderne jeugdculturen.
Inmiddels zijn er ook alweer een boel jeugdculturen uit de tijd.
Denk bijvoorbeeld aan: Beatniks, Dijkers, Disco's, Hippies, Nozems, Pleiners, Punkers, Rock-'n-Roll en Skinheads.

Een cultuur is het geheel van normen, waarden en andere aangeleerde gewoonten of uitingen van een groep of samenleving. Cultuur is het doen en laten van een bepaalde bevolkingsgroep.
Eigenlijk alles wat je na je geboorte aanleert.
Mensen in een samenleving proberen de cultuur over te dragen. Dat heet cultuuroverdracht.
Als dit gebeurt tijdens de opvoeding, noemen we het socialisatie. Maar eigenlijk gaat deze cultuuroverdracht heel je leven lang door.
 
de cultuur  -  culture
de jeugd  -  youth
zomaar een greep uit  - juist a grasp of
inmiddels  -  all the while, in the mean time
uit de tijd zijn  -  to be out of fashion
ook alweer  -  again
Wat was dit ook alweer?  -  What was it again?
een boel  -  a lot of
het geheel van  -  the total amount of
aangeleerd  -  learnt, acquired
de gewoonte  -  habit
het doen en laten  -  the do's and don'ts, daily routine, behaviour, actions
de bevolkingsgroep  -  population
een bepaalde bevolkingsgroep  -  a specific population
de opvoeding  -  upbringing, education
de socialisatie  -  sicialiasation
doorgaan  -  to continue, to go on
heel je leven lang  -  the rest of your life

 

Cultuur en subcultuur

In een land bestaat een overheersende dominante cultuur die bij het land hoort, met daarbinnen allerlei andere kleinere culturen, de subculturen.
Bij de Nederlandse cultuur horen bijvoorbeeld kaas, Koninginnedag, Sinterklaas en schaatsen.
Kenmerken die typisch voor Nederland zijn.
 
Subculturen hebben andere kenmerken en gelden alleen voor een kleinere groep mensen.
Zo vormen Brabanders een aparte subcultuur, of skaters, maar ook moslims.
Elke subcultuur heeft eigen regels, gewoontes en waarden en normen.
Het horen bij een subcultuur gebeurt soms automatisch (Brabanders), maar je kunt hier ook echt een keuze voor maken (skaters).
 
subcultuur  -  subculture
overheersend  -  dominant, engrossing, overruling
dominant  -  dominant
horen bij  -  to be part of, to belong to
daarbinnen  -  in there
allerlei andere  -  alls orts of other ...
schaatsen  -  iceskating
het kenmerk  -  characteristic
typisch  -  typical, characteristic

 
 
 
 
 


Groei

Het verschijnsel jeugdculturen groeit enorm in veel landen.
De culturen variëren van gebied tot gebied en van land tot land.
Nederland verschilt in zijn jeugdculturen dus van andere landen.
In ieder land ontstaan ook uiteenlopende subculturen.
Dat komt omdat buitenlanders nieuwe gewoonten meebrengen, die met de oude vermengd raken.

Overeenkomsten en verschillen

Jeugdculturen zijn vaak gebaseerd op een muzieksoort of bepaalde ideeën.
Sommige zijn echte feestculturen (party cultures).
Toch lijken de meeste jeugdculturen alleen in uiterlijk te verschillen.
Ze hebben veel overeenkomstige onderdelen, waardoor ze respect voor elkaar hebben.
Vooral het gemeenschapsgevoel is binnen de jeugdculturen van belang.
 
 
het verschijnsel  -  phenomenon
enorm  -  enormous, huge, very
variëren  -  to vary
van gebied tot gebied  -  from area to area
verschillen van  -  to differ from
uiteenlopend  -  different, various,
vermengd raken met  -  to get mixed with
vermengen  -  to mix, to mingle, to blend
toch lijken ze alleen te verschillen in ...  -  still, they only seem to be different in ...
het uiterlijk  -  outside, look, appearance
het onderdeel  -  part, piece, component
respect hebben voor  -  to respect
van belang zijn  -  to be of interest, to be important
 
"normen en waarden": 
de norm  -  standard
de waarde  -  value, belief 
normen en waarden  -  norms and values

 
 
 
 
b) Lees tekst 1 hardop mee.
 

 
c) Oefen deze woordenlijst enkele keren, totdat u alle woorden kent
Woordenlijst 25.1
 

 
 
de cultuur  -  culture
de jeugd  -  youth
zomaar een greep uit  - juist a grasp of
inmiddels  -  all the while, in the mean time
uit de tijd zijn  -  to be out of fashion
ook alweer  -  again
Wat was dit ook alweer?  -  What was it again?
een boel  -  a lot of
het geheel van  -  the total amount of
aangeleerd  -  learnt, acquired
de gewoonte  -  habit
het doen en laten  -  the do's and don'ts, daily routine, behaviour, actions
de bevolkingsgroep  -  population
een bepaalde bevolkingsgroep  -  a specific population
de opvoeding  -  upbringing, education
de socialisatie  -  sicialiasation
doorgaan  -  to continue, to go on
heel je leven lang  -  the rest of your life
subcultuur  -  subculture
overheersend  -  dominant, engrossing, overruling
dominant  -  dominant
horen bij  -  to be part of, to belong to
daarbinnen  -  in there
allerlei andere  -  alls orts of other ...
schaatsen  -  iceskating
het kenmerk  -  characteristic
typisch  -  typical, characteristic
het verschijnsel  -  phenomenon
enorm  -  enormous, huge, very
variëren  -  to vary
van gebied tot gebied  -  from area to area
verschillen van  -  to differ from
uiteenlopend  -  different, various,
vermengd raken met  -  to get mixed with
vermengen  -  to mix, to mingle, to blend
toch lijken ze alleen te verschillen in ...  -  still, they only seem to be different in ...
het uiterlijk  -  outside, look, appearance
het onderdeel  -  part, piece, component
respect hebben voor  -  to respect
van belang zijn  -  to be of interest, to be important
de norm  -  standard
de waarde  -  value, belief 
normen en waarden  -  norms and values
 
 

 
 
d) Lees met mij mee en vul de woorden in op de plaats van de puntjes
 
Jeugculturen
 
Veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten

Alto, Gabber, Hiphop, Jungle, Mellow, Metal, R&B, Gothic en Skate.
Dit is zomaar een greep uit de talloze moderne ...culturen.
Inmiddels zijn er ook alweer een boel jeugdculturen uit de tijd.
Denk bijvoorbeeld aan: Beatniks, Dijkers, Disco's, Hippies, Nozems, Pleiners, Punkers, Rock-'n-Roll en Skinheads.

Een cultuur is het geheel van normen, waarden en andere aangeleerde gewoonten of ... van een groep of samenleving. Cultuur is het doen en ... van een bepaalde bevolkingsgroep.
Eigenlijk alles wat je na je ... aanleert.
Mensen in een samenleving proberen de cultuur over te dragen. Dat heet cultuuroverdracht.
Als dit gebeurt ... de opvoeding, noemen we het socialisatie. Maar eigenlijk gaat deze cultuuroverdracht heel je leven lang door.

 
Cultuur en subcultuur

In een land bestaat een overheersende dominante cultuur die bij het land hoort, met daarbinnen allerlei andere kleinere culturen, de subculturen.
Bij de Nederlandse ... horen bijvoorbeeld kaas, Koninginnedag, Sinterklaas en schaatsen.
Kenmerken die ... voor Nederland zijn.
 
Subculturen hebben andere kenmerken en gelden alleen voor een ... groep mensen.
Zo ... Brabanders een aparte subcultuur, of skaters, maar ook moslims.
Elke subcultuur heeft eigen regels, gewoontes en waarden en normen.
Het horen bij een subcultuur gebeurt soms ... (Brabanders), maar je kunt hier ook echt een ... voor maken (skaters).
 
Groei

Het verschijnsel jeugdculturen groeit enorm in veel landen.
De culturen ... van gebied tot gebied en van land tot land.
Nederland verschilt in zijn jeugdculturen dus van andere landen.
In ieder land ontstaan ook uiteenlopende subculturen.
Dat komt omdat buitenlanders nieuwe gewoonten meebrengen, die met de oude ... raken.

Overeenkomsten en verschillen

Jeugdculturen zijn vaak gebaseerd op een ... of bepaalde ...
Sommige zijn echte feestculturen (party cultures).
Toch lijken de meeste jeugdculturen alleen in ... te verschillen.
Ze hebben veel overeenkomstige ..., waardoor ze respect voor elkaar hebben.
Vooral het gemeenschapsgevoel is ... de jeugdculturen van belang.
 
 
 

Huiswerk oefening 25.1
Vul in:
1. In een land bestaat een overheersende dominante ...(culture) die ... het land ... (belongs to), met daarbinnen allerlei andere kleinere culturen, de subculturen.
2. Elke subcultuur heeft eigen ... (rules), gewoontes en ... (values) en normen.
3. Het horen bij een subcultuur gebeurt soms ... (automatically), maar je kunt hier ook echt een ... (choice) voor maken.
4. Het ... (phenomenon)  jeugdculturen groeit enorm in veel landen.
De culturen ... (vary) van ... tot ... (area, area) en van land tot land.
5. Dat komt omdat buitenlanders nieuwe ... (habits) meebrengen, die met de oude vermengd raken.
6. Jeugdculturen zijn vaak ... ...(based on) een muzeiksoort of bepaalde ideeën.
Sommige zijn echte ... (party cultures).
7. Ik ... .... ... u. (respect)
8. Soms lijken ze ... (only) te ... (differ) in uiterlijk.
 
 
Huiswerk oefening 25.2
Was u vroeger onderdeel van een of meer jeugdculturen?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
 
 
 
Huiswerk oefening 25.3
Beschrijf de cultuur van uw geboorteland in ca. 30 zinnen:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

 

 
TEKST 2
 
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 25:
1) Tell me about everything you learned in lesson 25.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 26:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
 
 
a) Luister naar onderstaande tekst
 

 
 
Immigratie
 
Bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157348/maatschappijleer/item/224408/integratie/


Integratie


In Nederland zijn veel verschillende culturen vertegenwoordigd.
Zo vind je onder andere de Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en de Surinaamse cultuur terug.
 
Passen deze culturen zich aan elkaar aan of juist niet? Dat is het vraagstuk van de integratie.
Integratie betekent dat "nieuwkomers" zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Tegelijk mogen ze daarbij hun eigen culturele kenmerken behouden.
Maar zij zijn niet de enigen. De mensen die al in Nederland wonen, zullen dit ook moeten doen.
 
Op deze manier wordt Nederland steeds meer multicultureel.


Cultuur

Bij cultuur hoort alles wat we binnen een samenleving leren en meemaken.
Het is de levenswijze van een groep mensen.
 
 

 
Cultuur wordt overgedragen van oud op jong.
Je leert van je ouders hoe je je moet gedragen en welke zaken belangrijk zijn in het leven.


Rechten en plichten

Ondanks de integratie leven in Nederland nog veel culturen vooral naast elkaar, en niet met elkaar.
Daar wil de Nederlandse overheid iets aan doen.
Mensen die in Nederland komen wonen, moeten dezelfde kansen krijgen als ieder ander.


Examen en scholing

Een nieuwkomer is daarom verplicht aan een inburgeringsexamen te doen en Nederlands te leren.
Tegelijkertijd heb je recht op begeleiding bij scholing en bij het vinden van werk.

 

b) Lees hardop met mij meeWoordenlijst 26.1

vertegenwoordigd zijn  -  to be represented
Turks  -  Turkish
Marokkaans  -  Moroccan
Surinaams  - Surinam
zich aan elkaar aanpassen  -  to adapt to one another
het vraagstuk  -  question, case, problem
de integratie  -  integration
de nieuwkomer  -  newbee, newcomer
behouden  -  to preserve, to save, to keep
multicultureel  -  multicultural
de levenswijze  -  way of life, lifestyle, life
de kans  -  chance, opportunity
verplicht  -  obligatory
de inburgering  -  naturalisation process, to settle in
tegelijkertijd  -  at the same time
recht hebben op  -  to have the right to, to be entitled to
de begeleiding  -  to marshall, to accompany, to escort
 

 
 
Huiswerk oefening 26.1
Vertel me 10 zinnen over Turkije, Marokko of Suriname. Het zijn prachtige landen, u mag er zelf een onderwerp over kiezen.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 26.2
Heeft u een inburgeringscursus (civic integration) gedaan? Kunt u zich nog vragen herinneren?
Wat vindt u van een verplichte inburgeringscursus?
 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
 
 
Webcam oefening 26:
1. Vertel me over de cultuur van uw geboorteland.
2. Welke cultuur-onderdelen in Nederland vindt u leuk?
3. Welke cultuur-onderdelen in Nederland vindt u lastig of vreemd?
4. Kent u iets wat onbeleefd / beleefd is in uw land van oorsprong, maar beleefd / onbeleefd is in Nederland?
5. Vertel me 10 zinnen over de Nederlandse samenleving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.